Culturele diversiteit i.r.t. huiselijk geweld en kindermishandeling

E-learning in de online leeromgeving

Inhoud

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen in alle samenlevingen voor. In alle subculturen. Voor slachtoffers en plegers met een cultureel diverse achtergrond, gezinnen die in de greep zijn van geweld, is het vaak erg lastig om de goede aansluiting te vinden naar helpende interventies. Elke subcultuur heeft eigen overtuigingen die betekenis en meerwaarde geven aan het creëren van een context waarin huiselijk geweld en kindermishandeling een vanzelfsprekendheid is.

In de e-learning wordt aandacht besteed aan deze overtuigingen, waardoor de betekenissen en meerwaarde beter in hun context gezien kunnen worden. Overtuigingen zoals eer en schaamte. Dit geeft de hulpverlening meer inzichten om passende interventies te plegen.

Trainer

Ricardo Gija is systeemtherapeut; oplossingsgerichte therapeut en EMDR-therapeut, met als specialisatie transculturele diagnostiek en behandeling, onder meer bij trauma; gedragswetenschapper bij ’s Heeren Loo en traumabehandelaar.

Hij heeft bijna 35 jaar aan werkervaring op uiteenlopende plekken: vrouwenopvang en hulpverlening (huiselijk geweld, seksueel misbruik en jonge moeders), justitie (jeugd TBS), ggz, behandelingen van o.a. stemmingsklachten, trauma als gevolg van mishandeling en misbruik, migratieproblematiek, gezinsproblematiek. Ricardo doceert op verschillende plekken op het gebied van systeemtherapie en cultuur.

Certificaat en accreditatie

Deze e-learning komt niet in aanmerking voor accreditatie omdat deze niet de minimaal vereiste lengte van twee uur heeft. Vanwege de interessante inhoud en de positieve reacties van deelnemers hebben we de e-learning wél in de leerlijn opgenomen.