Drakentemmers

Welkom bij het Expertiseplatform Trauma & Gehechtheid na huiselijk geweld! Oftewel de Drakentemmers. Je vindt hier informatie, onderzoeken en praktijkkennis over trauma- en gehechtheidsbehandeling bij kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld.

Kinderen en volwassenen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling kampen vaak met
trauma-gerelateerde klachten. Het aanbieden van traumascreening en -behandeling in een vroegtijdig stadium
is essentieel om de spiraal van geweld en de intergenerationele overdracht te doorbreken.

Het vraagt om bijzondere expertise om dit te doorbreken en de draak te temmen! Als behandelaar voel je vaak
de verzengende adem van de draak in je nek. Daarom is het belangrijk om te kunnen beschikken over de juiste
informatie en de mogelijkheid van intercollegiaal contact.

Samen temmen we de draak!

Group 6
Waarom de Drakentemmers? De naam de Drakentemmers is gebaseerd op het sprookje van Greenwald (2005) over een prins die verliefd wordt op een prinses uit een ander koninkrijk. Om met haar te mogen trouwen, moet hij de draak zien te temmen. Het temmen van de draak staat voor het verwerken van de traumatische gebeurtenissen en de heftige gevoelens die daarmee gepaard gaan. De prins krijgt bij zijn strijd hulp van een trainer (traumabehandelaar) en wordt aangemoedigd door de prinses, zijn vrienden en familie (gehechtheidsfiguren en steunbronnen). De prins gaat de strijd aan (traumaverwerking), temt de draak en trouwt met de prinses (bereiken behandeldoelen).