Financiering van behandeling

Bij het inzetten van een gespecialiseerd trauma- en gehechtheidsbehandelaar komt ook altijd het vraagstuk van financiering kijken. Uit welke financieringspot kan de inzet van een trauma- en gehechtheidsbehandelaar worden betaald?

De opvang en (ambulante) hulpverlening in de maatschappelijke en vrouwenopvang wordt gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hier zit geen behandeling in.

Behandeling wordt op de volgende manier gefinancierd:

  • Behandeling van kinderen en ouders in hun ouderrol (jeugdhulp, jeugd GGZ) wordt betaald vanuit de Jeugdwet, via contracten vanuit gemeenten en uitgevoerd door instellingen voor jeugdhulp/jeugd GGZ of zelfstandig gevestigde behandelaren. Per gemeente verschilt de manier waarop zij voorzien in behandeling van kinderen in de opvang. Het kan gaan om fte-financiering, individuele financiering per kind op basis van een verwijzing naar een door de gemeente gecontracteerde instelling voor specialistische jeugdhulp, of financiering van behandeling via lokale jeugdteams.
  • Behandeling van volwassenen voor eigen psychische problematiek (volwassenen GGZ) wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet, via contracten bij de zorgverzekeraars en uitgevoerd door instellingen voor volwassenen GGZ of zelfstandig gevestigde behandelaren.
Group 6
Waaruit wordt de inzet van een trauma- en gehechtheidsbehandelaar gefinancierd?

De instellingen voor maatschappelijke en vrouwenopvang hebben geen contracten met gemeenten of zorgverzekeraars voor behandeling van hun cliënten vanuit de Jeugdwet of Zorgverzekeringswet.

Behandelaars die behandeling willen bieden aan kinderen en volwassenen in de opvang moeten zelf een contract hebben met de betreffende gemeente of zorgverzekeraar om behandeling te kunnen bieden. Het geldende eigen risico voor de behandeling van volwassenen (en afhankelijk van verzekeraar/ gekozen pakket een eigen bijdrage) vormt een financiële drempel voor cliënten in de opvang die doorgaans een lage financiële draagkracht hebben. Voor ambulante behandeling uit de Jeugdwet geldt geen eigen bijdrage.