Initiatiefnemers

Drakentemmers is een initiatief van Blijf Groep, Altra, de Jeugdzorgacademie en een zestal regio's binnen het programma Geweld hoort nergens thuis (2018 - 2022). Vanuit hun samenwerking merkten zij dat er meer kennis over trauma- en gehechtheidsbehandeling nodig is in de vrouwenopvang. Daarom hebben zij in 2019 het Expertiseplatform trauma en gehechtheid na huiselijk geweld opgericht. Het projectleiderschap ligt bij Blijf Groep. Vanaf 2022 wordt het platform rechtstreeks gefinancierd vanuit VWS en de centrumgemeenten vrouwenopvang.

Ambitie

De ambitie van Drakentemmers is om specialistische trauma- en hechtingsgerichte behandeling via een landelijk dekkend netwerk van behandelaren beschikbaar te maken voor alle kinderen/gezinnen waar structureel huiselijk geweld speelt.

Versterken en uitwisselen van expertise

Het platform is bedoeld om (aankomend) trauma- en gehechtheidsbehandelaren specifiek te trainen in de behandeling van slachtoffers van huiselijk geweld. Om expertise op dit gebied te versterken en uit te wisselen. En om meer trauma- en gehechtheidsbehandelaren beschikbaar te krijgen ten behoeve van behandeling van kinderen en ouders in de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en MDA++.

Over de initiatiefnemers

Blijf Groep

Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen en biedt hulp en aan alle betrokkenen: slachtoffers, kinderen en plegers. Uitgangspunt is het geweld te stoppen en veiligheid te creëren door hulp op maat. Thuis of in de opvang. Blijf Groep werkt in Noord-Holland en Flevoland.

Altra

Altra biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen en hun ouders. Een van de specialismen is trauma- en gehechtheidsbehandeling en hechtingsgerichte ouderbegeleiding na huiselijk geweld. Deze specialistische jeugdhulp is integraal onderdeel van de vrouwenopvang.

De Jeugdzorgacademie

De Jeugdzorgacademie is een opleidingsinstituut, opgericht door Nina Draaisma. Nina is kinder- en jeugdpsycholoog en gehechtheids- en traumabehandelaar bij praktijk Nika Haarlem en Nuhoff psychotherapie. De Jeugdzorgacademie biedt cursussen die aansluiten bij de behoeften binnen de jeugdzorg.

Geweld hoort nergens thuis

Het Expertiseplatform Drakentemmers is als pilot ontwikkeld, gefinancierd vanuit de landelijke projectenpool van het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis (2018 – 2022). Lees op hier meer over dit programma en de betrokkenheid bij Drakentemmers.

Projectteam Drakentemmers

Trijntje Kootstra
projectleider Drakentemmers
[email protected]
06 – 43 63 74 20

Heidi Offerman
inhoudelijk expert Drakentemmers
strategisch adviseur bij Altra
[email protected]
06 – 15 89 60 54

Jolanda Vader
lid projectteam Drakentemmers
projectmanager bij Blijf Groep
[email protected]

Corrina Gepken
projectondersteuner Drakentemmers
managementondersteuner Blijf Groep
[email protected]

Frederike Oudenampsen
projectondersteuner Drakentemmers en Blijf Groep
[email protected]