Subsidiegevers Drakentemmers

Het Expertiseplatform Drakentemmers is oorspronkelijk als pilot ontwikkeld binnen de projectenpool van het landelijk actieprogramma Geweld hoort nergens thuis (GHNT, 2018 - 2022) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie Justitie & Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het is het enige project dat 18 van de 28 Geweld hoort nergens thuis regio's omvatte en wordt als een van de belangrijkste resultaten van Geweld hoort nergens thuis beschouwd. Drakentemmers wordt uitgevoerd onder het projectleiderschap van Blijf Groep.

De financiering van Drakentemmers kwam in de periode oktober 2019 t/m december 2021 uit de projectenpool van Geweld hoort nergens thuis. Vanaf 2022 wordt Drakentemmers in gezamenlijkheid gefinancierd door het ministerie van VWS en de centrumgemeenten vrouwenopvang.