Programma GHNT en subsidiegevers

Het Expertiseplatform Drakentemmers is tot stand gekomen met financiering vanuit het landelijk actieprogramma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie Justitie & Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

In het kader van dit programma hebben de volgende zes GHNT-regio’s het Expertiseplatform Drakentemmers als pilot ontwikkeld, gefinancierd vanuit de landelijke projectenpool van GHNT:

 • Flevoland
 • Alkmaar/West-Friesland
 • Amsterdam-Amstelland
 • Kennemerland
 • Kop van Noord-Holland
 • Zaanstreek-Waterland

Met ingang van 2021 nemen deze twaalf GHNT-regio’s ook deel aan het Expertiseplatform Drakentemmers:

 • Friesland
 • Gelderland Arnhem-Achterhoek
 • Groningen
 • Hart van Brabant
 • Hollands Midden
 • Rotterdam-Rijnmond
 • Utrecht
 • West-Brabant
 • IJsselland
 • Zeeland
 • Zuid-Holland-Zuid
 • Zuid-Limburg

Vanaf 2022 wordt Drakentemmers landelijk uitgerold onder projectleiderschap van de Blijf Groep. Drakentemmers wordt in 2022 in gezamenlijkheid gefinancierd door het ministerie van VWS en de centrumgemeenten vrouwenopvang.

Contact?

Wil je in contact komen met een van de regionale GHNT-projectleiders? Stuur dan een mail naar [email protected]