Je gaat een toets maken voor Geld en geweld: armoede en schulden in de context van huiselijk geweld

Group 6

Toetsvraag 1

Wat is NIET waar over de gevolgen van ernstige financiële problemen?

Group 6

Toetsvraag 2

Wat wordt bedoeld met ‘financieel geweld’?

Group 6

Toetsvraag 3

Wat is waar over de prevalentie van armoede en schulden?