Je gaat een toets maken voor Scheiding, omgang & huiselijk geweld

Group 6

Toetsvraag 1

Onder scheiding gerelateerd geweld wordt verstaan:

Group 6

Toetsvraag 2

In het scheidingsproces van Hoefnagels wordt gesproken over een eerste en tweede beslisser, wat wordt daarmee bedoeld?

Group 6

Toetsvraag 3

Wat is de beste ouderschapsvorm na scheiding voor kinderen?