Je gaat een toets maken voor Vermijdingsreacties herkennen en begrijpen

Group 6

Toetsvraag 1

Wanneer iemand met traumaklachten vermijdingsgedrag laat zien kan dat wijzen op:

Group 6

Toetsvraag 2

Wat is een manier om door vermijdingsgedrag heen te prikken?

Group 6

Toetsvraag 3

Wat is veiligheidsgedrag?