Je gaat een toets maken voor Verslaving en huiselijk geweld

Group 6

Toetsvraag 1

Een stoornis in het gebruik van middelen wordt vastgesteld door

Group 6

Toetsvraag 2

1: Het karakterzwaktemodel van verslaving is het meest gangbare model bij leken 2: Het bio-psycho-sociale-zingeving model biedt het beste begrip van het starten, instand houden en stoppen van een verslaving 3: Het hersenziektemodel is het meest gangbare model voor verslaving bij zelfhulpgroepen

Group 6

Toetsvraag 3

Welke rol speelt alcohol doorgaans bij huiselijk geweld?