Getraumatiseerde mensen met een verstandelijke beperking: helpen bij herstel

mini-college 6 juni 2024 10.00 - 12.00 uur en casus learning 17 juni 2024 10.00 - 12.00 uur

Inhoud

Trauma is een belangrijk onderwerp in de zorg voor mensen met een beperking. Een veelheid aan onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat mensen met een beperking vaker dan anderen in hun leven te maken hebben gehad met verwaarlozing, pesten, huiselijk geweld, mishandeling en seksueel misbruik. Een dergelijke geschiedenis laat zoals we weten vaak diepe sporen na. Vooral omdat het hier gaat om geweld wat door het ene mens aangedaan is aan het andere mens.

Mensen met een beperking/LVB die getraumatiseerd zijn stellen hun omgeving vaak voor complexe opgaven. Traumatische stressreacties en andere reacties op een trauma kunnen gedrag veroorzaken dat op het eerste gezicht moeilijk te begrijpen is en verkeerd begrepen wordt. Of ten onrechte aan hun beperking toegeschreven wordt. Daarnaast zijn hun relaties met de begeleiders maar ook met familie, andere volwassenen en leeftijdgenoten vaak instabiel en onvoorspelbaar en werken de gebruikelijke begeleidingsmethoden en opvoedingsmethoden niet of zelfs averechts.

Dit mini-college en de casus learning zijn ontwikkeld om hulpverleners kennis en vaardigheden op te laten doen die nodig zijn om effectief te zorgen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking die getraumatiseerd zijn als gevolg van het meemaken van nare overweldigende gebeurtenissen. De deelnemers leren hoe ze traumareacties bij hun cliënten kunnen herkennen en kunnen onderscheiden van ander probleemgedrag en hoe opvoeden en begeleiden met kennis van trauma kan bijdragen aan de veiligheid en de kwaliteit van leven van deze doelgroep.

Trainer

Aafke Scharloo is orthopedagoog GZ- en klinisch psycholoog. Ze is zelfstandig gevestigd op het gebied van kinderen en volwassenen met ontwikkelingsproblemen, seksueel misbruik, mishandeling en trauma.
Naast diagnostiek en behandeling werkt ze aan complexe casuïstiek op dit gebied door het hele land zowel via de Centra voor Consultatie en Expertise (CCE) als op aanvraag van instellingen en personen. Naast klinisch werk is Aafke opleider, trainer, supervisor en adviseur. Ze geeft lezingen in binnen- en buitenland en publiceert artikelen in vakbladen en boeken.

Certificaat en accreditatie

We vragen accreditatie voor SKJ, NBTP, BPSW en Registerplein aan. Daarna ontvangt je het certificaat als je de e-learning succesvol hebt doorlopen.