Gewelddadig gedrag van jongeren in de thuissituatie

E-learning in de online leeromgeving

Inhoud

Waarom vertoont een jongere thuis agressief of gewelddadig gedrag? Hoe komt het dat ouders hier geen aangifte van doen? Wat kan ik als hulpverlener doen om dit gezin te helpen? Wat hebben de verschillende gezinsleden nodig en waar vind ik goede zorg?

Dit zijn vragen die hulpverleners zichzelf stellen wanneer zij zich geconfronteerd zien met een gezin waarin een van de kinderen gewelddadig gedrag vertoont.

In deze e-learning gaan we in op de achtergronden van dergelijk gedrag, op wat jij zelf kunt doen voor deze doelgroep en wanneer het verstandig is om door te verwijzen. Ook is er aandacht voor wat deze doelgroep vraagt van de ketensamenwerking. En wat betekent dit in de praktijk?

Trainer

Simone Dust is orthopedagoog generalist. Zij is al ruim 25 jaar werkzaam binnen de Forensische Jeugdzorg- en psychiatrie. Bij de Waag als programmamanager Jeugd, leidinggevende en jeugdbehandelaar. Zij heeft ruime ervaring in het behandelen van jongeren met delictgedrag en gezinnen waarin sprake is van gewelddadig gedrag van de jongere. Binnen de Waag leidt Simone onder ander jeugdbehandelaren op in een hechtingsgerichte benadering van ouder-kindrelatieproblematiek en gewelddadig gedrag binnen gezinnen.

Accreditatie

We vragen accreditatie aan bij SKJ, NBTP, BPSW en Registerplein.