Gezinsprofielen

mini-college 3 oktober 2024 14.00 – 16.00 uur casus learning 7 november 2024 10.00 – 12.00 uur

Inhoud

Het onderzoek van Verwey Jonker – ‘Kwestie van lange adem’ – benoemt vijf profielen waarin geweldspatronen voorkomen. In elk profiel staat andere problematiek op de voorgrond. Deze profielen sluiten elkaar niet uit en lopen in de praktijk vaak in elkaar over. Ze helpen om meer zicht te krijgen op het geweld in een gezin.
Maar hoe bepaal je met welk gezinsprofiel(en) je te maken hebt, welke vragen stel je, voor welke aanpak kies je? Wat moet je doen en wat vooral ook niet?

Drakentemmers neemt je hierin mee en laat daarbij ook de ervaringsdeskundigen zelf aan het woord.

Trainers

  • Marscha Mansvelt is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze heeft ruim 17 jaar ervaring met de forensische doelgroep waarbij ze zich heeft gespecialiseerd in gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze heeft o.a. gewerkt als groepsleider binnen een TBS-instelling, De Waag, de forensische poli en de afdeling voor trauma en persoonlijkheidsproblematiek van Emergis in Zeeland. In juni 2023 is zij gestart met haar eigen behandelpraktijk van waaruit ze zich richt op behandelingen in samenwerking met een Kind & Jeugd praktijk, de vrouwenopvang en het Centrum Seksueel Geweld rond gezinnen die te maken hebben met onveiligheid.
  • Mariëtte Maas werkt als gedragswetenschappers bij vrouwenopvang Rosa Manus in Leiden, waarbij zij de gezinsprofielen actief toepast in de dagelijkse praktijk.
  • Susanne Slikkerveer is ervaringsdeskundige en adviseert gemeenten en andere organisaties op beleid-, onderzoeks- en uitvoeringsniveau inzake de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Remco van Iersel is ervaringsdeskundige en ondersteunt en begeleidt cliënten in hun (herstel-)traject. Hij is betrokken bij het doorontwikkelen van de supportgroepen Mannen Tegen Agressie en de supportgroepen bij Agressie problematiek en (huiselijk) geweld.

Certificaat en accreditatie

Tekst volgt zo snel mogelijk.