Intieme terreur

E-learning in de online leeromgeving

Inhoud

Intieme terreur is een ernstige vorm van partnergeweld, die onder andere gekenmerkt wordt door een relatiedynamiek waarbij de ene partner controle en macht uitoefent over de andere partner.

In de e-learning nemen we de dynamieken onder de loep, gaan we de specifieke vormen en gevolgen van deze dynamieken na en spreken we over een aantal principes van erkennen, herkennen en handelen bij intieme terreur. Ook gaan we in op casuïstiek.

Trainers

Pascale Franck is criminologe, oprichter en mededirecteur van het Family Justice Center in Antwerpen en vice-president van de European Family Justice Alliance. Betrokken bij het Geweld Hoort Nergens Thuis project intieme terreur waar professionals binnen zorg & veiligheid handvatten krijgen in het herkennen en omgaan met intieme terreur.

Gerda de Groot is systeemtherapeut, staflid bij Fier en eigenaar van Rechtsom Academy. Coördinator Centrum Seksueel geweld Friesland. Betrokken bij het Geweld Hoort Nergens Thuis project intieme terreur waar professionals binnen zorg & veiligheid handvatten krijgen in het herkennen en omgaan met intieme terreur.

Certificaat en accreditatie

Je ontvangt het certificaat als je de e-learning succesvol hebt doorlopen.

Deze e-learning is geaccrediteerd door de volgende beroepsregisters:

SKJ: 2.25 punten
NBTP: 2 punten
BPSW: 2 punten
Registerplein*: 2 punten

* voor de beroepsgroepen: cliëntondersteuners, ervaringsdeskundigen, gezinshuisouders, ggz-agogen, kindwerkers/ jongerenwerkers, maatschappelijk werk, sociaal agogen, sociaal werkers, sociaal juridisch dienstverleners en psychodiagnostisch werkenden