Introductie op trauma

E-learning in de online leeromgeving

Inhoud

De e-learning ‘Alles is tegenwoordig trauma’ gaat over wat trauma nou eigenlijk precies is. Waarom is het onderscheid tussen traumatische gebeurtenissen en traumatische klachten belangrijk? Wat is het onderscheid tussen type 1, type 2 en type 3 trauma en wat betekent dit onderscheid voor de behandeling waartoe je motiveert/verwijst? Welke begrippen zijn er nog meer? En welke beschermende en risicofactoren spelen een rol bij trauma?

Ook wordt geïllustreerd hoe je in een gesprek met kind en in een gesprek met ouder de traumatische gebeurtenis en de traumatische klachten kan uitvragen. Hierbij worden ook de mogelijkheden en beperkingen van de CRIES bekeken. Verder wordt het belang geïllustreerd van samenwerken rondom het in kaart brengen van en werken met de aanwezige risico en beschermende factoren.

Trainer

Marieke Zeeman is GZ-Psycholoog, Orthopedagoog Generalist, EMDR-practitioner, psychotraumatherapeut en cognitief gedragstherapeut. Werkzaam in de vrouwenopvang en initiatiefnemer van een pilot intensief behandelen van huiselijk geweld en trauma in de Noordkop.

Vanuit haar eigen praktijk geeft Marieke trainingen voor o.a. RINO, de Jeugdzorgacademie, evenals individuele en groepssupervisie voor de GZ-opleiding, het OG-traject, het traject tot kinder- en jeugdpsycholoog NIP en SKJ.

Certificaat en accreditatie

Je ontvangt het certificaat als je de e-learning succesvol hebt doorlopen.

Deze e-learning is geaccrediteerd door de volgende beroepsregisters:

SKJ: 2.96 punten
NBTP: 2 punten
BPSW: 2 punten
Registerplein*: 2 punten

* voor de beroepsgroepen: cliëntondersteuners, ervaringsdeskundigen, gezinshuisouders, ggz-agogen, kindwerkers/ jongerenwerkers, maatschappelijk werk, sociaal agogen, sociaal werkers, sociaal juridisch dienstverleners en psychodiagnostisch werkenden