Invloed van huiselijk geweld op de ouder-kind relatie en op het (zeer) jonge kind

E-learning in de online leeromgeving

Inhoud

Deze e-learning gaat over hoe huiselijk geweld van invloed is op de ouder-kind relatie (gehechtheidsrelatie) en hoe professionals hier alert op kunnen zijn.
In de casusillustratie wordt geïllustreerd hoe integrale samenwerking in een succesvol traject tot stand kwam, waarbij hulpverlening gericht op de ouder-kind relatie een belangrijk onderdeel was in de hulpverlening gericht op het realiseren van structurele veiligheid in het gezin. Zowel een behandelaar als een cliënt zijn geïnterviewd om hun visie op dit thema te geven.

Bovendien leer je aan de hand van een casus hoe trauma en gehechtheid bij jonge kinderen in het kader van huiselijk geweld zijn invloed heeft. Er wordt ingezoomd hoe de kwetsbaarheid van het jonge kind zijn invloed heeft en welke aanknopingspunten als behandelaar je kunt aanpakken om te verwerken in je behandelplan.

Trainers

Nina Draaisma is kinder- en jeugdpsycholoog NIP. EMDR practitioner. mede-eigenaar, opleider en supervisor bij NIKA NEDERLAND (diagnostiek en behandeling gericht op gehechtheid tussen ouder en kind). Gespecialiseerd in behandeling en diagnostiek van hechting en complex trauma bij gezinnen die langdurig onder stress staan en/of hebben gestaan. Eigenaar Jeugdzorg Academie, initiatiefnemer platform Drakentemmers, mede-auteur van Handelingsgerichte diagnostiek in de Jeugdzorg.

Karine Zuidgeest is kinder- en jeugdpsycholoog NIP. EMDR practitioner. Mede-eigenaar, opleider en supervisor bij NIKA NEDERLAND (diagnostiek en behandeling gericht op gehechtheid tussen ouder en kind). Gespecialiseerd in behandeling en diagnostiek van hechting en complex trauma bij gezinnen die langdurig onder stress staan en/of hebben gestaan. Momenteel als ZZP-er werkzaam bij de diverse jeugdzorg- en GGZ-instellingen als behandelaar. Daarnaast werkt zij mee aan het onderzoek ‘Samen Stap voor stap vooruit’, een onderzoek naar de verschillende behandelmethoden, waaronder NIKA, voor gezinnen in de Vrouwenopvang.

Katinka Knook is orthopedagoog- generalist BIG. Werkzaam bij Altra als gedragswetenschapper in de specialistische jeugdhulp, van waaruit zij diagnostiek en behandeling verzorgt, evenals advies en consult in de maatschappelijke opvang. Daarnaast actief als behandelaar binnen eigen praktijk Buro Kind en voor Nuhoff Psychotherapie. Specifieke expertise op de relatie tussen trauma, veiligheid en gehechtheid, en daarbinnen in het bijzonder met betrekking tot het jonge kind.

Certificaat en accreditatie

Je ontvangt het certificaat als je de e-learning succesvol hebt doorlopen.

Deze e-learning is geaccrediteerd door de volgende beroepsregisters:

SKJ: 2.20 punten
NBTP: 2 punten
BPSW: 2 punten
Registerplein*: 2 punten

* voor de beroepsgroepen: cliëntondersteuners, ervaringsdeskundigen, gezinshuisouders, ggz-agogen, kindwerkers/ jongerenwerkers, maatschappelijk werk, sociaal agogen, sociaal werkers, sociaal juridisch dienstverleners en psychodiagnostisch werkenden