Trainingsaanbod behandelaren

Drakentemmers biedt (aankomende) behandelaren een gevarieerd trainingsaanbod op het gebied van trauma en gehechtheids-behandeling na huiselijk geweld. Zij kunnen hun persoonlijke jaarprogramma samenstellen.

Trainingen

We bieden de trainingen op verschillende manieren aan:

  • Trainingen op verschillende thema’s (van één of meer dagdelen). Zoals Gehechtheid & geweld, Diagnostiek en traumascreening bij seksueel misbruik en seksuele gedragsproblemen en NIKA. Voorafgaand aan de training bereiden deelnemers zich o.a. voor aan de hand van opgegeven literatuur in het programma. Deelnemers geven aan dat ze de onderlinge uitwisseling met collega’s uit het werkveld bovendien erg waardevol vinden.
  • Blended trainingen. Deelnemers bereiden zich voor met e-learning (met video’s) in de online leeromgeving. Samen met de andere deelnemers vindt vervolgens de ‘live’ online training plaats, waarin de theorie wordt toegelicht en deelnemers hun vragen stellen, hun vaardigheden trainen en eigen casuïstiek inbrengen. Dit geldt voor bijvoorbeeld de trainingen Introductie op trauma, Vroegkinderlijk trauma, Stabilisatie bij complex trauma en Aan den lijve over trauma en het lichaam.
  • Leertraject voor de ‘trauma-ambassadeurs’ en gedragswetenschappers in de vrouwenopvang. Tijdens acht bijeenkomsten met tussentijdse toepassingsopdrachten maken de deelnemers zo goed mogelijk de vertaalslag van scholing naar de toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk. Doel is om het traumasensitief werken binnen de vrouwenopvang te versterken en de regionale netwerksamenwerking tussen GGZ, gemeenten en de vrouwenopvang te stimuleren. Het leertraject staat open voor zowel de formeel benoemde trauma-ambassadeurs als voor (overige) gedragswetenschappers die binnen de vrouwenopvang werken.

Begeleide intervisie

Nieuw in 2024 is dat je als deelnemer bovendien aan twee vormen van begeleide intervisie kunt deelnemen.

  • Intervisie met een vaste groep Drakentemmers met zes online bijeenkomsten van elk 1,5 uur. Er is ruimte voor minimaal zes en maximaal acht deelnemers.
  • Themagerichte intervisie in een open groep met een online bijeenkomst van 2,5 uur. In totaal organiseren we vier thema’s waarvoor je je per keer kunt aanmelden. Er is ruimte voor minimaal vier en maximaal zes deelnemers per thema. De eerste twee thema’s zijn: ‘secundaire traumatisering’ en ‘samenwerking in de keten’. Heb je suggesties voor de overige twee bijeenkomsten? Laat het ons weten via [email protected]!

Doe je voordeel met waardevolle interactie met gelijkgestemde deelnemers!

Toegang Leerlijn Huiselijk geweld en traumasensitief werken

Schrijf je in voor trainingen, dan krijg je als Drakentemmer ook automatisch toegang tot onze andere online leerlijn: Huiselijk geweld en traumasensitief werken. In deze leerlijn voor professionals uit het sociaal- en veiligheidsdomein behandelen trainers met behulp van video’s uiteenlopende leerzame thema’s in de online leeromgeving, zoals intieme terreur, culturele diversiteit of stalking. Waar en wanneer je wilt.

Trainingsprogramma 2024

Via onderstaande button kun je ons trainingsprogramma 2024 bekijken. Daarin vind je ook de tabel met de eigen bijdrage. Je kunt je voor trainingen inschrijven als je als (aankomend) behandelaar al bent aangesloten bij Drakentemmers.

Neem je nog geen deel aan deze leerlijn en voldoe je aan de voorwaarden, meld je dan eerst aan via de volgende button. Nadat je bericht hebt ontvangen dat je bent toegelaten, kun je je meteen voor trainingen en intervisie inschrijven. We verwelkomen je graag als Drakentemmer!

Group 6
Enorm waardevolle training voor de doelgroep in de vrouwenopvang. Heel fijn om training te krijgen met en van professionals die met dezelfde complexe doelgroep werken.
deelnemer training Diagnostiek bij trauma