Trainingsaanbod behandelaren

Drakentemmers biedt (aankomende) behandelaren een gevarieerd trainingsaanbod op het gebied van trauma en gehechtheidsbehandeling na huiselijk geweld.

Trainingsprogramma 2022

Uit het aanbod van modules stel je zelf een persoonlijk trainingsprogramma samen. De eigen bijdrage voor zes dagdelen training bedraagt 200 euro exclusief btw. Als je kiest voor het volledige NIKA-aanbod (wat één geheel is), dan gaat het om tien dagdelen.

We bieden twee soorten trainingen aan:

  • Trainingen op verschillende thema’s (bestaande uit één of meerdere dagdelen). Ten opzichte van 2021 is een aantal nieuwe trainingen toegevoegd rondom seksueel geweld, huiselijk geweld en verslaving en het werken met trauma en gehechtheid bij vluchtelingen en moeders met een kind geboren uit seksueel geweld.
  • Q&A expert sessies: van training naar toepassen. Deze sessies zijn een combinatie van
    e-learning/mini-colleges en een ‘live’ online sessie met een trainer/behandelaar, waarbij eigen casuïstiek kan worden ingebracht. We hebben in 2022 een aantal nieuwe thema’s toegevoegd, zoals culturele diversiteit, scheiding en omgang en verslaving.

Let op: voor NIKA geldt een aanvullende eis: je kunt hier alleen aan meedoen als je ook daadwerkelijk gaat behandelen volgens de NIKA-methodiek.

Trainingsaanbod volop in ontwikkeling

Gedurende 2022 zullen we nog een aantal nieuwe trainingen toevoegen. Ook ontwikkelen we blended trainingen, waarbij live online trainingen worden gecombineerd met andere trainingselementen, zoals movie learning (leren aan de hand van beeldfragmenten/observationeel leren), literatuurstudie, schriftelijke toetsen en andere vormen van e-learning.

Group 6
Enorm waardevolle training voor de doelgroep in de vrouwenopvang. Heel fijn om training te krijgen met en van professionals die met dezelfde complexe doelgroep werken.
deelnemer training Diagnostiek bij trauma

Aanmelding als Drakentemmer

Je kunt je aanmelden als Drakentemmer en voor Leerlijn Behandelaren via onderstaande button.

De leerlijn staat open voor (aankomende) behandelaren trauma en gehechtheid op academisch niveau die zich (verder) willen specialiseren in het werken met betrokkenen bij huiselijk geweld. Voor toelating tot Drakentemmers kijken we naar je motivatie en opleidingsniveau. Ook stemmen we af met de centrumgemeente waarbinnen je werkzaam bent.

Als je je aanmeldt voor de leerlijn kan je naast het trainingsaanbod ook gebruik maken van de andere faciliteiten op het Drakentemmers platform. Zoals onze intervisiegroepen en de uitgebreide databank. Ook kun je collega-behandelaren treffen op het online forum. Een aparte dienst die we aanbieden op het platform is de matchingtool. Hier kun je als behandelaar je expertise en beschikbaarheid kenbaar maken, zodat organisaties je snel kunnen vinden.

Leerlijn voor professionals in het sociaal- en veiligheidsdomein

Speciaal voor professionals in het sociaal- en veiligheidsdomein, die geen behandelaar zijn, bieden we de Leerlijn Huiselijk geweld en traumasensitief werken. Deze leerlijn bestaat uit een reeks mini-colleges en e-learnings over trauma en gehechtheid.

Ook voor behandelaren kan deze leerlijn interessant zijn!