Trainingsaanbod Professionals

In de leerlijn Huiselijk geweld en traumasensitief werken bieden we mini-colleges en e-learnings over tien verschillende onderwerpen. De leerlijn is bedoeld voor professionals in het sociaal- en veiligheidsdomein.    
Thema / onderwerp Type training Datum
Introductie op trauma E-learning Online
Vermijdingsreacties herkennen en begrijpen E-learning Online
Motiveren voor traumabehandeling E-learning Online
Invloed huiselijk geweld op ouder-kind-relatie E-learning Online
Pleger en daderbehandeling Mini college 21 september 2022
Pleger en daderbehandeling Casus-learning 19 oktober 2022
Culturele diversiteit en huiselijk geweld Mini college 12 september 2022
Culturele diversiteit en huiselijk geweld Casus-learning 26 september 2022
Geweld en armoede Mini college 10 november 2022
Geweld en armoede Casus-learning 1 december 2022
Scheiding, omgang en huiselijk geweld Mini college 8 december 2022
Scheiding, omgang en huiselijk geweld Casus-learning 13 december 2022
Intieme terreur Mini college 15 juni 2022
Intieme terreur Casus-learning 27 juni 2022