Motiveren voor traumabehandeling via psycho-eductie

E-learning in de online leeromgeving

Inhoud

Deze e-learning gaat over het belang van psycho-educatie voor de behandeling. Wat zeggen de richtlijnen over psycho-educatie? Welke modellen kan je gebruiken bij psycho-educatie?

Bovendien wordt geïllustreerd hoe je in gesprek met zowel een kind, een jongere als een volwassene psycho-educatie kan inzetten om te motiveren tot het aangaan van en volhouden van behandeling. Belangrijke steekwoorden hierbij zijn op maat, creatief en met de inzet van metaforen. Een medewerker van de vrouwenopvang en cliënt geven vanuit hun ervaring aan wat volgens hun belangrijk is bij motiveren door psycho-educatie.

Trainer

Marieke Zeeman is GZ-Psycholoog, Orthopedagoog Generalist, EMDR-practitioner, psychotraumatherapeut en cognitief gedragstherapeut. Werkzaam in de vrouwenopvang en initiatiefnemer van een pilot intensief behandelen van huiselijk geweld en trauma in de Noordkop.

Vanuit haar eigen praktijk geeft Marieke trainingen voor o.a. RINO, de Jeugdzorgacademie, evenals individuele en groepssupervisie voor de GZ-opleiding, het OG-traject, het traject tot kinder- en jeugdpsycholoog NIP en SKJ.

Certificaat en accreditatie

Je ontvangt het certificaat als je de e-learning succesvol hebt doorlopen.

Deze e-learning is geaccrediteerd door de volgende beroepsregisters:

SKJ: 2 punten
NBTP: 2 punten
BPSW: 2 punten
Registerplein*: 2 punten

* voor de beroepsgroepen: cliëntondersteuners, ervaringsdeskundigen, gezinshuisouders, ggz-agogen, kindwerkers/ jongerenwerkers, maatschappelijk werk, sociaal agogen, sociaal werkers, sociaal juridisch dienstverleners en psychodiagnostisch werkenden