Intensieve behandeling huiselijk geweld trauma: nieuw proefproject in regio Kop van Noord-Holland

Dit artikel is gebaseerd op een artikel in het Noord Hollands Dagblad. Slachtoffers van huiselijk geweld in de regio Kop van Noord-Holland kunnen binnenkort profiteren van een intensieve behandeling om traumatische ervaringen en depressieve klachten aan te pakken, met als doel de gezinsveiligheid te vergroten. Psycholoog en Drakentemmers-trainer Marieke Zeeman, werkzaam als traumabehandelaar in de vrouwenopvang, heeft het initiatief genomen voor dit proefproject, dat onlangs groen licht heeft gekregen.

Intensieve behandeling van drie weken

Tijdens een beeldvormende bijeenkomst over huiselijk geweld deelde Zeeman haar idee met lokale politici. Ze benadrukte dat het huidige focus op veiligheidsplannen vaak tekortschiet omdat het aspect trauma onvoldoende wordt aangepakt. Zeeman stelt voor slachtoffers intensiever te behandelen gedurende een periode van drie weken, drie dagen per week. Hierdoor hoopt ze meer winst te behalen, met als doel de gezinsveiligheid sneller te herstellen. In haar businessplan voor het opleidings- en behandelcentrum genaamd ‘IK BEN’, beschrijft ze haar visie op het behandelen van trauma’s die de onveiligheid aansturen.

Marieke Zeeman licht toe: “Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen in die korte periode van drie weken behandeld worden voor hun ergste trauma’s. De trauma’s die de onveiligheid aansturen. Ik had bijvoorbeeld een moeder die was bedreigd met een mes. Daardoor durfde zij helemaal geen mes meer aan te raken en niet meer te koken voor haar kinderen.”

Antwoorden vinden op een aantal vragen

Als onderdeel van het proefproject worden veertien cliënten intensief behandeld. Dit omvat vrouwen uit de opvang en ook enkele uit de ambulante doelgroep. Het pilotproject vereist nauwe samenwerking met de Opvoedpoli, de vrouwenopvang en de politie. “Met het pilotproject willen we antwoord vinden op een aantal vragen: nemen de posttraumatische stressklachten of depressieve klachten af door de behandeling en neemt de gezinsveiligheid toe? We verwachten dat vrouwen meer emotioneel beschikbaar zullen zijn voor hun kinderen en dat conflicten afnemen. We willen ook weten wat de ervaringen zijn van de gezinsleden van de cliënten en van de betrokken professionals.”

Een unieke kans voor de regio Kop van Noord-Holland

De financiering voor de pilot komt vanuit regionale middelen gelieerd aan het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, opgesteld door de rijksoverheid. Marieke Zeeman benadrukt dat dit een unieke kans voor de regio Kop van Noord-Holland is, vooral in combinatie met het op te richten Oranje Huis. Ze hoopt dat dit project een voorbeeld kan zijn voor heel Nederland en benadrukt de regionale impact.

Reacties