Domeinoverstijgende consultatiefunctie geestelijke gezondheidszorg

Conny Helder, de minister van Langdurige Zorg en Sport (VWS), informeert de Kamer der Staten-Generaal en de Eerste Kamer over haar voornemen om de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanwijzing te geven op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dat meldt de Rijksoverheid op hun website. Hierdoor is declaratie van de domeinoverstijgende consultatiefunctie GGZ vanaf 2024 mogelijk. Dat versterkt de samenwerking tussen het sociaal domein en de GGZ.

Motiveren van domeinoverstijgende samenwerking

De consultatiefunctie GGZ is in het leven geroepen zodat professionals in het sociaal domein professionals in de geneeskundige GGZ kunnen bevragen. Het doel van de consultatie is het voorkomen van zorg of het voorkomen van zwaardere zorg.

Vaak was het lastig voor de professional in het sociaal domein om met de juiste GGZ-professional in contact te komen en deze te consulteren. Dit moet beter kunnen, zodat de zorg voor de cliënt beter wordt.

Drakentemmers staat voor een integrale aanpak en is daarom enthousiast over dit besluit. Door deze aanwijzing is het makkelijker om een verbinding te leggen tussen het voorveld – bijvoorbeeld medewerkers in de wijkteams – en de GGZ.

In het kort: Kenmerken consultatiefunctie GGZ

In de Kamerbrief staan een aantal kenmerken van de consultatiefunctie GGZ. We sommen ze hieronder op:

  • De professional in het sociaal domein en de GGZ-professional besteden allebei tijd aan de consultatie. De kosten die de professional in het sociaal domein maakt voor de consultatie, betaalt de gemeente zelf. In de consultatiefunctie zit dus alleen de bekostiging van de tijd die de GGZ-professional kwijt is met de consultatievragen vanuit het sociaal domein.
  • Het doel van de consultatie is het voorkomen van (zwaardere) zorg. Bij de consultatiefunctie gaat het om cliënten die niet (meer) in zorg zijn bij de gespecialiseerde/geneeskundige GGZ.
  • De consultatie is te herleiden naar een individu. De cliënt kan toestemming hebben gegeven aan de professional in het sociaal domein om privacygevoelige gegevens te delen met de GGZ-professional maar het kan ook zijn dat de cliënt de toestemming niet heeft gegeven. Dan vindt anonieme consultatie plaats.
  • Het individu is 18 jaar of ouder. GGZ voor jongeren onder de 18 jaar valt niet onder de Zvw maar onder de Jeugdwet.
  • Bij de consultatiefunctie gaat het niet om behandelconsulten aan het individu
  • Het eigen risico is niet van toepassing op de consultatiefunctie GGZ

Reacties