Goed nieuws: Drakentemmers gaat door, op weg naar landelijke uitrol in 2022

Goed nieuws uit Den Haag op Prinsjesdag: het demissionaire kabinet blijft sterk inzetten op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en stelt ook voor 2022 middelen beschikbaar voor het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Hiermee kunnen de regionale projectleiders van GHNT in 2022 nog een jaar hun werk blijven doen en daarmee zorgdragen voor de borging van het programma. Drakentemmers komt voort uit dit programma.

Daarnaast zijn we blij te kunnen melden dat de VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs op 16 september de overbruggingsfinanciering voor Drakentemmers in 2022 heeft goedgekeurd! Het gaat nu nog naar de commissie Gemeentefinanciën, maar daar worden geen obstakels verwacht. Dit betekent dat we door kunnen gaan met Drakentemmers. Op weg naar landelijke uitrol, zodat (aankomende) behandelaren uit heel Nederland kunnen aansluiten!

Plannen uitwerken

Als Projectteam gaan wij nu hard aan de slag om de plannen voor 2022 verder in detail uit te werken. Zo zullen we onder meer het aanbod uitbreiden door trainingen voor hbo-geschoolden aan te bieden. Om zo goed mogelijk op de praktijk aan te kunnen sluiten, sturen we binnenkort een korte vragenlijst naar alle deelnemers van Drakentemmers om te peilen wat hun ervaring met Drakentemmers tot nu toe is en welke (extra) (trainings)wensen zij hebben voor volgend jaar. De regionale projectleiders GHNT en contactambtenaren van de gemeenten ontvangen ook een vragenlijst.

Vanaf 1 januari neemt Blijf Groep het projectleiderschap van Drakentemmers van de gemeente Almere over, waarbij Trijntje Kootstra de projectleider blijft.

Aanmeldingen

Intussen druppelen er nog steeds nieuwe aanmeldingen binnen vanuit zowel al aangesloten regio’s als nieuwe regio’s. De teller staat inmiddels op 106 Drakentemmers!
Mocht je in je eigen regio behandelaren kennen die zouden willen deelnemen, stuur dan een e-mail naar [email protected].

Reacties