Groeibijeenkomst Drakentemmers: "Waar staan we en waar willen we naar toe?"

Drakentemmers is een half jaar geleden van start gegaan. Tijd om de balans op te maken. Daarom organiseerden we op 29 juni jl een online  groeibijeenkomst, waar de vraag 'Waar staan we nu en waar willen we naar toe?' centraal stond.

Al 95 Drakentemmers actief

Waar we staan is duidelijk: er zijn inmiddels bijna 95 behandelaren verbonden aan Drakentemmers en we zijn actief in 18 GHNT-regio’s. We merken dat er een grote gedrevenheid is om effectieve behandeling te bieden.

Trainingen, intervisie en supervisie

De 95 behandelaren hebben trainingen gevolgd  op het gebied van trauma, gehechtheid, geweldspatronen etc. Ook zijn er  intervisie- en supervisiegroepen van start gegaan, waar professionals kunnen reflecteren op hun eigen rol en casuïstiek en specifieke thema’s kunnen bespreken.

Expertise gezocht en gevonden

Daarnaast is de matchingstool van start gegaan. Hierin geven Drakentemmers hun beschikbaarheid, regio en expertise aan en kunnen organisaties in de maatschappelijke en vrouwenopvang en MDA++ aangeven welke expertise zij nodig hebben. Bijvoorbeeld voor een specifieke casus of voor een meer structurele samenwerking.

Waar willen we naar toe?

Het doel van Drakentemmers is het realiseren van een toegankelijk behandelaanbod voor slachtoffers van huiselijk geweld en  kindermishandeling. Bij alles staat voorop: wij willen een integrale aanpak van dit thema! Hiervoor willen we het platform verder uitbouwen naar minimaal 300 (aankomende) behandelaren. Op die manier hopen we een bijdrage te leveren aan tijdige en adequate behandeling van slachtoffers. Daarnaast vinden we het belangrijk mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek naar ‘wat werkt’ en ‘wat nodig is’.

Behoefte aan Drakentemmers is groot!

De groeibijeenkomst op 29 juni sterkte ons in de gedachte dat we op de goede weg zijn. We hoorden tijdens de bijeenkomst veel enthousiaste reacties. In veel regio’s zijn al Drakentemmers actief. Er zijn nog wel vragen, o.a. over de financiering. Maar dat de behoefte aan Drakentemmers groot is, was duidelijk!

Reacties