Onderzoeken over huiselijk geweld, trauma en MDA++ gefinancieerd door ZonMw

ZonMw financieert onderzoek dat bijdraagt aan het oplossen van complexe wetenschappelijke en maatschappelijke gezondheidsvraagstukken, stimuleert het gebruik van ontwikkelde kennis en signaleert waar meer kennis nodig is.

ZonMw attendeerde ons op een aantal interessante onderzoeken/resultaten op het gebied van huiselijk geweld, trauma en MDA++. Die hebben we graag opgenomen in onze Kennisbank zodat de verworven kennis ook zijn weg kan vinden naar toepassing in de praktijk.

Onderzoeken/resultaten

Tussenresultaten systeemgerichte aanpak van trauma bij huiselijk geweld en een artikel over deze projecten in Augeo magazine. Op 12 april is er een site visit bij deze projecten, waar ZonMw in gesprek zal gaan over de voortgang van de projecten, maar ook over hoe ze resultaten zo goed mogelijk kunnen verspreiden en implementeren.

Ontwikkeldocument MDA++

Evaluatie van een nieuw behandelmodel na kindermishandeling: gezinsaanpak en EMDR geïntegreerd.

Projectenoverzicht Huiselijk geweld en kindermishandeling. (Deze is van november 2020 en wordt momenteel geüpdatet)

Informatie

Meer informatie kun je vinden op de website van ZonMw.

Reacties