Kom naar het congres Huiselijk Geweld op 23 november en maak kennis met Drakentemmers

Op 23 november 2023 vindt het 10e Jaarcongres Huiselijk Geweld onder het thema Samen Slimmer voor Veiligheid plaatst in hotel en congrescentrum de ReeHorst in Ede. Het congres belicht het cruciale belang van samenwerking en het centraal stellen van veiligheid bij het stoppen van geweld, verwaarlozing en misbruik in afhankelijkheidsrelaties. Het congres heeft als doel te laten zien dat collectieve intelligentie en diversiteit in visie en kennis de kwaliteit van analyses en plannen verhogen. Drakentemmers geeft tijdens het congres een practice based workshop. We nemen je tijdens deze workshop mee in praktijkervaringen met trauma- en gehechtheidsbehandeling in de context van huiselijk geweld.

It takes two: Jeugd- en volwassenenbehandeling in de context van huiselijk geweld

Drakentemmers neemt je tijdens een workshop mee in praktijkervaringen met trauma- en gehechtheidsbehandeling in de context van huiselijk geweld.

Hoewel het essentieel is om in een vroeg stadium screening en waar nodig behandeling aan te bieden om zo de spiraal van geweld en de intergenerationele overdracht te doorbreken, blijkt dit in de praktijk soms lastig. Denk daarbij aan een verschil van mening over wanneer je eventuele behandeling precies in zou moeten zetten, lange wachtlijsten, een versnipperd aanbod, weinig verbinding tussen jeugd- en volwassen GGZ en hoge percentages no-show en drop-outs. Hierdoor ontvangen te weinig gezinnen de zorg die nodig is.

In de pratice based workshop delen we ideeën over hoe het ook anders kan. En hoe je de Drakentemmers leerlijnen kunt benutten om je eigen expertise verder te versterken. Daarnaast is het team van Drakentemmers aanwezig op de infomarkt en geven we meer informatie over het Expertiseplatform Trauma en Gehechtheid na Huiselijk Geweld.

Samen ben je slimmer, is je werk leuker en leerzamer en ben je effectiever

Dit congres toont aan dat we samen meer weten dan alleen. Dat juist het verschil in visie en kennis de kwaliteit van onze analyse en plannen verhoogt. We hoeven niet allemaal generalist te worden. Juist het ‘verschil maakt het verschil’ bij het gefaseerd samenwerken voor veiligheid.

In de plenaire presentaties is ruimte voor het grote verhaal. Wat is collectieve intelligentie en hoe kunnen we die heroveren op de verkokering en de specialisten? Hoe gaan we elkaar weer vertrouwen over de schotten heen? Hoe kan samenwerken voor bestaanszekerheid, onveiligheid in relaties tegengaan? Hoe kunnen we vroeg in de keten het verschil maken, maar als het nodig is ‘bijschalen’ in plaats van bureaucratisch ‘opschalen’?

 

 

Het belang van integrale hulp en samenwerking

Vaak lopen samenwerkingen vast door bureaucratische obstakels, wachtlijsten en conflicterende belangen van organisaties. Dit leidt tot teleurstelling bij uitvoerende werkers en de mensen die hulp nodig hebben. De deelsessies van het congres zullen zich daarom richten op de praktijk: wat werkt en wat niet? Hoe kunnen we barrières doorbreken en buiten de gebaande paden treden in plaats van te vertrouwen op standaardinterventies?

Het congres benadrukt het belang van integrale hulp en samenwerking over de grenzen van instellingen en domeinen heen, waaronder het sociale domein, onderwijs, jeugdzorg, volwassenenzorg, opvang en justitie. Bestuurders, managers en beleidsambtenaren spelen hierbij een cruciale rol in het coördineren van inspanningen en het voorkomen van snelle oplossingen. Speciale deelsessies zijn dan ook opgezet om deze groepen te ondersteunen in hun rol.

De deelsessies

 1. Veilig Thuis en ZSM
 2. Samen op in acuut: eerder en effectiever
 3. Geld & (huiselijk) geweld: signalering en aanpak van financiële stress
 4. Werken in een integraal behandelteam bij kindermishandeling; samen leren, lijden en leunen
 5. Filomena: Een bundeling van krachten en specialisaties onder één dak om geweldsituaties te doorbreken en duurzame veiligheid te verbeteren
 6. Met JIM erbij zit iedereen er anders bij
 7. Niets over ons zonder ons; oplossingsgericht bespreken van de risico- en veerkrachtfactoren met ouders in een gezin
 8. Is Huiselijk Geweld een gevolg van stress over schulden of zijn Huiselijk Geweld en Schuldenproblematiek één en dezelfde kant van de medaille?
 9. Van maatje naar machtsmiddel: de oplossing zit in het probleem
 10. Samen een helder plan voor de veiligheid maken, hoe doe je dat!
 11. It takes two: Jeugd- en volwassenenbehandeling in de context van huiselijk geweld
 12. Van Genius naar Scenius, collectieve wijsheid en vernieuwing
 13. Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming
 14. Samen Slimmer mogelijk maken: hoe ondersteun je uitvoerend werkers om samen te werken volgens de bedoeling

Reserveer je tickets

Het Jaarcongres huiselijk geweld nodigt professionals, beleidsmakers en belanghebbenden uit om deel te nemen aan dit inspirerende evenement en gezamenlijk het verschil te maken, met behoud van hun eigen unieke bijdrage. Samen zijn we slimmer, maken we ons werk boeiender en leerzamer, en zijn we effectiever in het bestrijden van huiselijk geweld.

Mis dit belangrijke huiselijk geweld congres niet en reserveer uw plek vandaag nog. Samen kunnen we de toekomst veiliger maken voor iedereen. Tickets zijn verkrijgbaar voor €325 excl. btw.

Reacties