Landelijke ambassadeur Froukje de Jonge over expertiseplatform Drakentemmers

Het Oranje Huis Flevoland – Gooi en Vechtstreek in Almere-Poort heeft als eerste in Nederland een keurmerk gekregen. Het huis waar vrouwen en kinderen opgevangen worden die slachtoffer zijn van huiselijk geweld voldoet aan de maatstaven als algemene zorg, zorg voor kinderen, veiligheid en het regelen van onderwijs. “De gemeente vindt hulpverlening aan deze slachtoffers heel belangrijk en het is dus fijn om te weten dat de ruime investering naar goede zorgverlening gaat”, zegt Wethouder Froukje de Jonge (CDA).

De opvang in het huis heeft tot doel mensen weer de regie te laten krijgen over hun leven en hun eigen veiligheid. Binnen de eigen kring en samen met alle betrokkenen, helpt het Oranje Huis het geweld te stoppen, een veilige situatie te creëren en de voorwaarden te scheppen om te herstellen van de gevolgen van het geweld. In de helft van de gevallen slaagt het Oranje Huis in deze opzet. “Uit onderzoek is gebleken dat in 50 procent van de gevallen de onveiligheid verdwijnt”, vertelt De Jonge. “Op zich is dat een mooi aantal omdat we het hier hebben over de ernstigste gevallen van structureel huiselijk geweld tegen vrouwen en kinderen die je maar kan bedenken. Bij de andere 50 procent slaagt de opzet deels of niet.”

Overerfbaar

Een rol speelt dat de vrouwen vaak zelf als kind ook met huiselijk geweld te maken hebben gehad. “In Almere behoort het aantal slachtoffers van huiselijk geweld tot de top drie van Midden-Nederland”, zegt De Jonge. Dat is zeer zorgelijk. Het klinkt daarbij gek, maar huiselijk geweld is overerfbaar. Voor veel vrouwen is huiselijk geweld vanaf kinds af aan gewoon, en een gewone situatie voelt als veilig. Dat betekent dat onveiligheid voelt als ‘veilig’.

Dat maakt hun situatie heel complex. Tel daarbij op dat er in de gezinnen ook vaak andere problemen zijn zoals grote schulden of drugsgebruik. Dus alleen het slachtoffer met de kinderen hier in het Oranje Huis plaatsen, daar los je het probleem van onveiligheid niet altijd mee op.” Leonie Hutten, manager van het Oranje Huis geeft nog een andere reden waarom een substantieel deel van de cliënten niet uit de onveilige situatie kan komen: “Via de kinderen blijft er vaak een relatie met de dader. De vader mag meestal de kinderen nog zien. Cliënten helemaal vrijwaren van het verleden is dan niet mogelijk. De onveiligheid blijft dan een rol spelen.”

Drakentemmers

Het Oranje Huis biedt opvang en onderdak. Ook zorgt het ervoor dat de kinderen die er wonen naar school kunnen. “Wij bieden hulp en begeleiding, maar psychische behandeling bieden we niet”, zegt Hutten. “Bijna alle inwoners hebben een trauma opgelopen. Om daarmee aan de slag te gaan is specifieke hulp en behandeling nodig. In die wereld van de zorg zijn er niet veel specialistische behandelaars.” Om daaraan te werken heeft het Oranje Huis samen met andere instellingen een expertise platform in het leven geroepen met de naam de Drakentemmers. Dit zijn behandelaren trauma en gehechtheid die op het platform informatie, onderzoeken en praktijkkennis delen over traumabehandeling bij kinderen en volwassenen die te maken hebben met structureel huiselijk geweld.

“Wij steunen het platform in woord en daad”, zegt wethouder De Jonge als landelijk ambassadeur. “Het biedt ook de mogelijkheid om vanuit een centraal punt behandelaren in te huren. Verder hopen we dat meer behandelaren zich erbij gaan aansluiten, want die zijn hard nodig.”

Met de inzet van de Drakentemmers hopen Hutten en De Jonge dat de 50 procent waarbij het resultaat van de opvang nog niet bevredigend is, teruggebracht wordt. “Opvang, begeleiding en behandeling moeten daar samen voor gaan zorgen”, zegt Hutten.

 

Dit artikel verscheen 12 mei 2021 in Almere DEZE WEEK. Links op de foto Leonie Hutten, rechts wethouder Froukje de Jonge. (Foto: Almere DEZE WEEK)

Reacties