Maak kennis met een van onze opleiders: Katinka Knook

Katinka Knook is orthopedagoog generalist bij Altra. Ze is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling bij kinderen op het gebied van trauma en gehechtheid. Ze werkt o.a. in de vrouwenopvang en in de maatschappelijke opvang. Bij Drakentemmers gaat zij een aantal trainingsmodules geven. Ook zal zij, samen met Marieke Zeeman, de inhoudelijke leiding van het platform op zich nemen.  

Waarom Drakentemmers?

“Bij huiselijk geweld hangen veel problemen samen: kinderproblematiek, partnerproblematiek, gehechtheid, trauma… Het is een heel complex samenspel, waar nu nog te weinig behandelaars mee bezig zijn. Met Drakentemmers willen we dat verbeteren.

Er werken nu nog weinig behandelaars in de opvang. Ook is er nog niet altijd verbinding tussen opvang en behandeling. En als er wel wordt samengewerkt, is de samenwerking vaak gericht op alleen de ouders óf op alleen de kinderen. Terwijl juist die samenhang zo belangrijk is.”

Waarom is behandeling in de opvang zo belangrijk?

“Kinderen die opgroeien met geweld in de thuissituatie lopen veel risico. Zij ontwikkelen uiteenlopende problemen later en er is een groot risico dat zij als volwassenen opnieuw slachtoffer of juist pleger van huiselijk geweld worden. Door hen tijdig te behandelen kan je dit mogelijk voorkomen. Het gaat om het doorbreken van generatiepatronen.”

Wat kunnen behandelaren vinden op het platform?

“Het platform wordt een dynamisch geheel. Je kan er informatie vinden, vragen stellen, consulteren. Er komt een sociale kaart, zodat organisaties en behandelaren elkaar kunnen vinden. Ook kun je er een overzicht op wetenschappelijk onderzoek op dit gebied vinden. En de duiding daarvan: wat betekent dit voor mijn eigen praktijk. Dit soort werk vraagt om zelf nadenken en zelf beslissingen nemen. Je moet veel dingen zelf ontwikkelen. Met het platform willen we deze behandelaars ondersteunen, faciliteren en enthousiasmeren. Het moet een vindplaats worden van waaruit mensen weer verder kunnen”

Reacties