Meld je collega ook aan, we hebben ruimte voor nieuwe Drakentemmers!

We hebben ruimte voor nieuwe Drakentemmers! Dus als jouw collega behandelaar ook interesse heeft om deel te nemen aan Drakentemmers, laat het ons dan weten. Ook als je al met twee of drie behandelaren actief bent binnen Drakentemmers, staat het je vrij nog iemand aan te melden. Uiteindelijk willen we immers naar een beter toegankelijk en beschikbaar behandelaanbod toewerken voor onze kwetsbare doelgroep: mannen, vrouwen en kinderen die met huiselijk geweld te maken hebben. En daarvoor hebben we jullie hard nodig!

Wat bieden we?

• Een gespecialiseerd trainingsaanbod van zes tot tien dagdelen per (aankomende) behandelaar in 2022 (overzicht).
• De mogelijkheid om via het besloten deel van het online platform kennis en ervaring op te bouwen en uit te wisselen met andere behandelaren.
• Intervisie.
• Matching tussen vraag en aanbod van behandelaren via het online platform.

Wat vragen we?

• Academisch geschoolde (aankomende) behandelaren die gehechtheids- of traumabehandeling bieden en die zich (verder) willen scholen in de context van
huiselijk geweld.
• Bereidheid om zich in te zetten voor de doelgroep in een huiselijk geweld context, met name binnen de vrouwenopvang, maar ook binnen de maatschappelijke opvang, MDA++ of ambulant.
• Eigen bijdrage van behandelaren (€ 200,- tot € 400,- excl. btw afhankelijk van de gekozen trainingen (voor NIKA geldt € 400,-) .

Hoe aanmelden?

Klik hier om het trainingsaanbod te bekijken en om aan te melden als behandelaar. Voor toelating tot Drakentemmers checken we dan nog even het opleidingsniveau en de motivatie van je collega. Ook stemmen we de deelname af met de centrumgemeenten waarbinnen jullie werken. Daarna kan je collega aangeven aan welke trainingen hij/zij wil deelnemen en krijgt hij/zij ook toegang tot het besloten platform van Drakentemmers.

Reacties