Mini-college over Culturele diversiteit en huiselijk geweld

Op 12 september geeft Ricardo Gija een online mini-college over Culturele diversiteit in relatie tot huiselijk geweld. Dit college is onderdeel van de Drakentemmers Leerlijn Huiselijk geweld en Traumasensitief werken.

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen in alle samenlevingen voor. In alle subculturen. Voor slachtoffers en plegers met een cultureel diverse achtergrond, gezinnen die in de greep zijn van geweld, is het vaak erg lastig om de goede aansluiting te vinden naar helpende interventies.

Elke subcultuur heeft eigen overtuigingen die betekenis en meerwaarde geven aan het creëren van een context waarin huiselijk geweld en kindermishandeling een vanzelfsprekendheid is.

In het mini-college en de bijbehorende casus learning op 10 oktober wordt aandacht besteed aan deze overtuigingen, waardoor de betekenissen en meerwaarde beter in hun context gezien kunnen worden. Overtuigingen zoals eer en schaamte. Dit geeft de hulpverlening meer inzichten om passende interventies te plegen.

Over Ricardo Gija

Ricardo Gija is systeemtherapeut en EMDR-therapeut, met als specialisatie transculturele
diagnostiek en behandeling. Ook is hij werkzaam als  gedragswetenschapper en behandelaar bij ’s Heeren Loo en doceert hij op verschillende plekken op het gebied van systeemtherapie en cultuur.

Leerlijn Traumasensitief werken

Het mini-college en de casus learning zijn onderdeel van de Leerlijn Huiselijk Geweld en traumasensitief werken. Deze Leerlijn staat open voor alle professionals uit het sociaal en veiligheidsdomein. Naast dit college kun je modules volgen over o.a. geweld en armoede; scheiding, omgang en huiselijk geweld; pleger en daderbehandeling en intieme terreur. Alle onderdelen worden online gegeven en zijn ook altijd terug te kijken in de online omgeving.

Deelnemen aan de gehele Leerlijn kost slechts 100 euro (excl. btw).

Behandelaren die deelnemen aan Drakentemmers kunnen de leerlijn tegen gereduceerd tarief van € 50,- (excl. btw) volgen door een e-mail te sturen naar [email protected].  

Reacties