Maak kennis met een van onze opleiders: Marieke Zeeman

Marieke Zeeman is GZ psycholoog en Orthopedagoog Generalist. Ze heeft een eigen praktijk van waaruit ze trainingen en supervisie biedt aan professionals. Sinds 2018 werkt ze ook via Family Supporters. Hier behandelt ze vrouwen en kinderen op het gebied van trauma en gehechtheid. Bij Drakentemmers gaat zij een aantal modules verzorgen rondom trauma en gehechtheid. Ook zal zij, samen met Katinka Knook, de inhoudelijke leiding van het platform op zich nemen.

Waarom Drakentemmers?

“Hulpverlening bij huiselijk geweld is complex. Er zijn meestal meerdere risicofactoren aanwezig, er is sprake van multi-problematiek en vaak een lange voorgeschiedenis. De kans op herhaling van geweld is groot. En juist in deze zorgsector zijn de minste zorgprofessionals beschikbaar. Met Drakentemmers hopen we het aantal traumabehandelaars in de opvang te kunnen vergroten. En nog belangrijker: het belang van behandeling in de opvang zichtbaar te maken.”

Waarom is traumabehandeling in de opvang zo belangrijk?

“Vroeger was de gedachte dat iemand eerst volledig gestabiliseerd moest zijn, voordat je met traumabehandeling kon starten. Daar is men genuanceerder in geworden. Behandeling is vaak mogelijk, als er maar veiligheid is. Dat kan meestal goed gerealiseerd worden in de samenwerking met het team van Maatschappelijk Werkers in de opvang en buiten de opvang met ketenpartners zoals politie en Veilig Thuis. Ik doe veel behandeltrajecten voor PTSS. Het is heel mooi om te zien dat je in korte tijd zoveel resultaat kunt genereren. Behandeling van alle betrokkenen (zowel ouders als kinderen) is nodig om de cirkel van geweld te doorbreken.”

 

Wat kunnen behandelaren vinden op het platform?

“Heel veel informatie over diagnostiek en behandeling van gehechtheid en trauma en het belang ervan; wetenschappelijk onderzoek, scholingsmogelijkheden. Maar ook de mogelijkheid om expertise te delen, elkaar te vinden en te consulteren. Ik ben echt enthousiast over het platform. Aandacht voor traumabehandeling na huiselijk geweld is zo belangrijk. Met het traumaplatform kunnen we dit versterken.”

Reacties