From Harm to Hope: onderzoek naar intergenerationele overdracht van geweld

Afgelopen maand verdedigde Milou Lünnemann haar proefschrift 'From Harm to Hope' aan de Erasmus Universiteit. Haar promotieonderzoek ging over de intergenerationele overdracht van geweld. Waarom wordt het ene kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie op latere leeftijd opnieuw slachtoffer of dader van geweld in hun relatie of gezin, terwijl een ander kind deze cirkel weet te doorbreken?

Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen

In het proefschrift van Milou Lünnemann werd onderzoek gedaan naar de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen. Het onderzoek richtte zich op de vraag waarom sommige kinderen die opgroeien in een gezin waar sprake is van geweld, later zelf dader of slachtoffer van geweld worden in hun huidige romantische relaties, terwijl andere kinderen deze cyclus kunnen doorbreken.

Verklaringen van intergenerationele overdracht van geweld

De bevindingen wezen op verschillende mechanismen die de intergenerationele overdracht van geweld kunnen verklaren. Jongeren gaven zelf vooral aan dat sociaal leren een belangrijke rol speelde. Ze hadden niet het juiste voorbeeld gekregen en hadden daardoor moeite met het reguleren van hun emoties en het omgaan met conflicten.

Daarnaast werd vastgesteld dat ouder-kind gehechtheid en trauma een invloed hadden. Kinderen die getraumatiseerd waren, konden in bepaalde situaties getriggerd worden en vertoonden daardoor agressief gedrag. Bovendien werd vaak een onveilige gehechtheid waargenomen bij kinderen die waren opgegroeid in een onveilige thuissituatie. Dit zorgde ervoor dat deze kinderen weinig vertrouwen hadden in zichzelf en anderen, moeite hadden om grenzen te stellen en soms zelfs gewelddadig gedrag rechtvaardigden.

Manieren om geweldsoverdracht te doorbreken

Gelukkig bleek uit het onderzoek ook dat wanneer het geweld in het gezin stopte, het beter ging met de kinderen. Daarnaast toonden jongeren het vermogen om te leren van positieve ervaringen. Het ontvangen van informele of professionele steun en het aanleren van vaardigheden speelden hierbij een cruciale rol. Hierdoor leerden jongeren beter om over hun emoties te praten en problemen in hun relatie op te lossen. Het stoppen van geweld, het bieden van steun en het aanleren van vaardigheden bleken dus essentieel om de intergenerationele overdracht van geweld te kunnen doorbreken.

Wil jij als  behandelaar of overige professional een bijdrage leveren om de intergenerationele overdracht van geweld te kunnen doorbreken? Klik op onderstaande links voor het trainingsaanbod van Drakentemmers.

Reacties