Traumascreening voor kwetsbare kinderen in Vrouwenopvang Rosa Manus

Vandaag of morgen mogen alle kinderen in het basisonderwijs weer naar school. Vrouwenopvang Rosa Manus is dankbaar dat er toenemende aandacht is voor het maatschappelijk belang van het onderwijs. De negatieve effecten van de schoolsluiting zijn van niet te onderschatten belang. Uit onderzoek van de Universiteit Leiden blijkt namelijk dat er een grote toename is van het aantal kinderen dat is mishandeld tijdens de eerste lockdown ten opzichte van een periode zonder lockdown. Naar schatting zijn dit er circa 40.000, bijna 3 keer zo veel als in 2017.

Toename mishandelde kinderen ook zichtbaar in Rosa Manus

Die toename zien we ook in de praktijk. In Vrouwenopvang Rosa Manus in Leiden verblijven het hele jaar door zeer kwetsbare kinderen, waarbij sprake is geweest van ernstig huiselijk geweld in de thuissituatie. Tijdens de lockdown zijn deze kinderen, veel vaker dan voorheen, ook zelf slachtoffer geweest van fysieke en emotionele mishandeling.

Project traumascreening

Dit hebben we kunnen vaststellen omdat we de afgelopen twee jaar bij Vrouwenopvang Rosa Manus, in samenwerking met ‘t Kabouterhuis en ARQ/Centrum ’45, het intern hulpaanbod voor deze zeer kwetsbare kinderen hebben uitgebreid met een traumascreening.

De resultaten van het project ‘Traumascreening voor kinderen van 0-18 jaar in de vrouwenopvang’ vind je in onze infosheet Traumascreening (zie onderaan). Met speciale dank aan Stichting Kinderpostzegels.

GHNT in Tweede Kamer

Vandaag zou de Tweede Kamer overleggen over de voortgang van het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis, maar vanwege de weersomstandigheden is dit helaas uitgesteld. In dit actieprogramma wordt als norm gesteld dat alle kinderen in de vrouwenopvang een traumascreening wordt aangeboden met lokaal of regionaal altijd een aansluitend behandelaanbod. Het aanbieden van traumascreening en –behandeling in een vroegtijdig stadium is essentieel om de spiraal van geweld te doorbreken en de kans te verkleinen op herhaald slachtofferschap of dat kinderen later zelf een pleger worden van huiselijk geweld (intergenerationele overdracht).

Branchevereniging Valente vraagt de Tweede Kamer vandaag onder andere om goede en snelle financiering van hulpverlening aan kinderen in de opvang. We hopen dat er met integrale gezinsfinanciering een oplossing komt voor de grootste belemmering waar we tegenaan gelopen zijn in ons project; de wachtlijsten. Op dit moment is er voor kinderen in Vrouwenopvang Rosa Manus te vaak geen bijpassend behandelaanbod voorhanden als gevolg van lange wachtlijsten bij GGZ-instellingen (gemiddeld 9 maanden tot 1 jaar). Vrouwen en kinderen verblijven gemiddeld 7 maanden in de opvang en zijn binnen de opvangperiode niet aan de beurt voor behandeling. Kinderen lopen te lang rond met traumagerelateerde klachten en maken geen eerlijke kans op een nieuwe start, zij verhuizen met deze onopgeloste klachten naar een nieuwe omgeving en beginnen op een nieuwe school. Terwijl kinderen met PTSS-klachten soms al met slechts een paar uur therapie succesvol behandeld kunnen worden.

Drakentemmers

Uiteraard laten we de kwetsbare kinderen niet wachten op deze integrale financiering. In navolging van het project traumascreening hebben we ons aangesloten bij Drakentemmers, Expertiseplatform Trauma en Gehechtheid na huiselijk geweld, waarbij gestreefd wordt naar een landelijk dekkend netwerk van traumabehandelaars binnen en buiten de opvang die gespecialiseerd zijn in het behandelen van zowel kinderen als volwassenen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Vrouwenopvang Rosa Manus hoopt in de toekomst een volledig aanbod te kunnen bieden aan vrouwen en kinderen, waar opvang, begeleiding en behandeling geïntegreerd kan worden aangeboden om zo bij te kunnen dragen aan het doorbreken van de intergenerationele overdracht.

Reacties