Veel belangstelling voor de landelijke bijeenkomst Drakentemmers op 24 januari!

Op maandag 24 januari hebben we de aftrap gegeven voor de landelijke uitrol van Drakentemmers. Maar liefst 156 deelnemers waren online aanwezig, vanuit gemeenten, VWS, behandelaren, Veilig Thuis, lokale partners zoals wijkteams, vrouwenopvang, belangenorganisaties, het landelijk programmateam van Geweld hoort nergens thuis en andere ketenpartners.

Tijdens deze bijeenkomst hebben we veel informatie gedeeld. Om dit nog eens rustig na te kunnen lezen, kun je hieronder de links naar een aantal opnamen en presentaties vinden.
Niet alle deelsessies zijn opgenomen, onder andere in verband met privacygevoelige informatie. Om deze reden worden ook niet alle PowerPoint-presentaties gedeeld.

Plenaire sessie
Door Trijntje Kootstra en Heidi Offerman: over de resultaten 2021 en plannen voor 2022: link opname, link presentatie Trijntje algemeen en link presentatie Heidi Trainingsaanbod 2022.

Deelsessie 1
Door Marieke Zeeman: over de trainingen Indicatiestelling bij HG; Introductie trauma; Vroegkinderlijk trauma; Psycho-educatie bij trauma; Diagnostiek bij trauma; Stabilisatie bij complex trauma en Zelfzorg: link opname.

Deelsessie 2
Door Katinka Knook en Hester Mobach over de trainingen Gehechtheid en geweld en Hechtingsproblemen en trauma bij baby’s: link opname en link presentatie.

Deelsessie 4
Door Heidi Offerman over Trainingsaanbod 2022 voor samenwerkingspartners inzake traumasensitiviteit: link opname en link presentatie.

Deelsessie 5
Door Trijntje Kootstra en Jessica de Wit over de rol van centrumgemeenten en proces van aanmelding van (aankomende) behandelaren voor Drakentemmers: link opname en link presentatie.

Filmpjes

We hebben een film gelanceerd die een goed beeld geeft waar Drakentemmers voor staat. Voel je vrij om die te delen.
Hieronder vind je ook de korte variant.

Informatie

Heb je naar aanleiding hiervan nog vragen, mail dan naar [email protected].

Reacties