Veel waardering voor webinar 'Trauma en het lichaam' van Anne Marsman

Onder grote belangstelling heeft dr. Anne Marsman op 17 oktober een inspirerend webinar gegeven over ‘Trauma en het lichaam’. De reacties van de deelnemers waren enthousiast en lovend. Anne stond stil bij de relatie tussen trauma en het lichaam en legde uit waarom lichaams- en ervaringgerichte methoden zo waardevol kunnen zijn in het herstel na trauma. De impact van trauma kan ingrijpend en heel divers zijn, voor zowel de mentale als fysieke gezondheid. Het lichaam speelt daarbij een cruciale rol. Trauma wordt vaak ‘aan den lijve’ ondervonden en de impact wordt (al dan niet bewust) op een lichamelijke manier ervaren en beleefd.

Anne Marsman is psycholoog, trainer bij Trauma Company en gepromoveerd op onderzoek naar de langetermijnimpact van ingrijpende jeugdervaringen. In haar proefschrift ‘Beyond dis-ease and dis-order’ combineerde ze wetenschappelijke kennis met haar eigen ervaring met trauma en psychische klachten en benadrukte ze de rol van het lichaam in de relatie tussen deze twee. Ze is grondlegger van Traumanet.nl, een online platform in wording waar je toegankelijke informatie, (h)erkenning, steun en zelfhulp vindt rondom het thema trauma en herstel. In het bijzonder voor mensen die zelf traumatische ervaring(en) hebben meegemaakt, maar ook voor naasten, hulpverleners en iedereen die direct of indirect met trauma te maken heeft. Traumanet wordt voorjaar 2023 gelanceerd.

Webinar en presentatie bekijken

Door de overweldigende belangstelling hebben we in overleg met Anne Marsman besloten dat de opname en de PowerPoint-presentatie van het webinar hier te zien blijven!
Een donatie aan Traumanet wordt op prijs gesteld.

Group 6
Het webinar van Anne Marsman was ontzettend interessant, sterk theoretisch onderbouwd, helder uiteengezet met een hoge informatiedichtheid.
deelnemer webinar

Interesse in Drakentemmers?

Heb je interesse om als (aankomende) traumabehandelaar aan te sluiten bij Drakentemmers om het verschil te maken voor mensen die met huiselijk geweld en kindermishandeling te maken hebben? Of wil je weten hoe je meer traumasensitief kunt werken?

Reacties