Webinar: Blijf van m’n Lijf en Ga uit m’n hoofd!

Hier lees je alles over 'Blijf van m'n Lijf en Ga uit m'n hoofd! Een webinar op donderdag 7 september (14.00 - 15:30) over de kortdurende intensieve behandeling van cliënten in de vrouwenopvang.

Intensieve traumabehandeling

In Leiden vindt een unieke samenwerking plaats gericht op kortdurende intensieve traumabehandeling van moeders en kinderen tijdens hun verblijf in de vrouwenopvang. Rosa Manus, de vrouwenopvang in Leiden, werkt hierbij nauw samen met het Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum (LUBEC) en de gemeente Leiden.

Kortdurend traject

Bij binnenkomst in de vrouwenopvang maakt de hulpverlening een inschatting of traumabehandeling nodig is en worden vrouwen hierop voorbereid. De behandeling wordt uitgevoerd door de behandelaren van LUBEC in een kortdurend traject van drie à vier weken met nadruk op PTSS. Indien nodig komen daarna ook de kinderen aan de beurt.

De behandeling van de moeders start als eerste, omdat zij daarna beter in staat zijn om hun ouderrol te vervullen en de kinderen tijdens hun behandeling te ondersteunen. Zo wordt de intergenerationele overdracht van geweld doorbroken. De hulpverleners van Rosa Manus en de behandelaren van LUBEC onderhouden gedurende het hele traject nauw contact om behandeling en begeleiding zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Bij uitstroom van de cliënten is nazorg beschikbaar vanuit Rosa Manus.

Het programma

Maak kennis met dit initiatief tijdens een Webinar op donderdag 7 september 14.00 – 15.30. Het programma ziet er als volgt uit:

14.00 – 14.05 Welkom – Trijntje Kootstra, projectleider Drakentemmers

14.05 – 14.15 Waarom de gemeente Leiden dit initiatief steunt – Anita van Zeijl, beleidsadviseur huiselijk geweld gemeente Leiden

14.15 – 15.00 Blijf van m’n Lijf en Ga uit m’n hoofd! Hoe werkt het? Wat zijn de resultaten? – Steven van der Werff (behandelaar LUBEC) en Tanya Silbermann (hulpverlener Rosa Manus) gaan in op de inhoud en resultaten van de samenwerking en illustreren dit aan de hand van een casus. Daarna is er ruimte voor vragen.

15.00– 15.30 Hoe kan het Leidens initiatief ook elders in Nederland worden opgepakt? – Vragen en discussie onder begeleiding doorTrijntje Kootstra Afsluiting

15.30 Afsluiting

Reacties