Webinar 'Huiselijk geweld door een traumabril' 7-6 door Herman Veerbeek & Arianne Struik

Webinar

Huiselijk geweld door een traumabril
Systeemgerichte benadering voor duurzame veiligheid en herstel van relaties

7 juni 2021 09.00-11.00 uur

door Herman Veerbeek en Arianne Struik

In gezinnen of relaties waarin sprake is van huiselijk geweld speelt traumatisering en onveilige hechting bij één of beide partners en de kinderen vaak een rol, zowel bij het ontstaan van geweld, als het in stand houden ervan. Als kinderen veel geweld meemaken, dan kan dat ertoe leiden dat zij zelf ook geweld gaan gebruiken naar anderen of op school.

Woede en boosheid zijn normale reacties op trauma, net als machteloosheid en angst. Maar voor professionals is woede vaak lastiger te begrijpen of mee om te gaan en het roept angst, veroordeling of walging op. Contact verbreken met de agressieve ouder of partner lijkt dan een oplossing. Soms wordt de (meest) gewelddadige ouder een huisverbod opgelegd of is er lange tijd geen contact tussen de vertrokken ouder en het kind als de ouders uit elkaar gaan. Maar de gezinsleden blijven emotioneel met elkaar verbonden. Partners blijven zich tot elkaar aangetrokken voelen, of de ene ouder stalkt de andere ouder, en het kind wil graag zijn ouder zien.

In deze webinar gaan we in op hoe we woede en boosheid kunnen begrijpen als reactie op trauma en met name traumatriggers binnen de relatie en het gezin. Zorgdragen voor directe veiligheid is de eerste stap, maar als dat gelukt is, kan aandacht voor de traumatisering van partners en kinderen een belangrijke bijdrage leveren aan stabiele veiligheid door het verminderen van risicofactoren en aan herstel van verbondenheid.

Zowel de posities van de partners als die van de kinderen worden belicht en we gaan in op vragen zoals:
• Hoe kan je iemand met veel woede in zich het beste benaderen?
• Hoe kan een gewelddadige partner minder agressief worden?
• Hoe beperk je de schade voor het kind?
• Hoe kan het ontstaan en aanhouden van geweld vanuit traumaperspectief begrepen worden?
• Welke rol kan trauma hebben bij het instant houden van geweld.
• Waarom blijft iemand bij een gewelddadige partner of gaat iemand steeds weer terug?
• Waarom gaat het van generatie op generatie door en hoe doorbreek je dat?
• Wat betekent traumatisering bij de ouders of het kind voor mijn aanpak?
• Welke bijdrage kan traumatherapie zoals EMDR, naast veiligheidsinterventies, leveren aan herstel van veiligheid en verbondenheid?

Doelgroep

Professionals die werken met gezinnen of partnerrelaties waarin sprake is van huiselijk geweld zoals GZ of klinisch psychologen, orthopedagogen, gedragswetenschappers, psychotherapeuten, psychiaters, systeemtherapeuten, jeugdzorgprofessionals, gedragsdeskundigen, medewerkers wijkteam, SJG, Veilig Thuis, Jeugdbescherming, ambulant hulpverleners. Voorkennis van trauma is vereist.

Trainers

Herman Veerbeek is psychotraumatherapeut/gz-psycholoog en EMDR-supervisor. Hij werkte 20 jaar in de residentiële jeugdhulpverlening en heeft zich vervolgens gespecialiseerd in de behandeling van plegers van ernstig geweld vanuit een traumaperspectief, zowel binnen de gevangenismuren als in de forensisch psychiatrische polikliniek de Waag. Hij ontwikkelde het EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak en geeft workshops en trainingen in binnen en buitenland.

Arianne Struik is ontwikkelingspsycholoog/systeemtherapeut en EMDR-supervisor. Zij werkte 20 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie met vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen die thuis wonen, in pleeggezinnen en residentiële afdelingen en ontwikkelde de Slapende Honden methode. In 2014 verhuisde ze naar Australië waar ze vanuit haar eigen praktijk werkt en workshops en trainingen geeft in binnen en buitenland.

Aanmelden?

Accreditatie
• Er is accreditatie aangevraagd voor VEN, NIP/NVO
• Scholing van NIP/NVO wordt erkend door SKJ

Datum
7 juni 2021 9.00 – 11.00 uur online via Zoom. De webinar wordt opgenomen en u krijgt na afloop de link die u gedurende 2 maanden kunt terugkijken

Kosten
40 euro

Aanmelden
via https://ariannestruik.com/index_nl.html#agenda

Reacties