Opleidingsaanbod

Op dit moment zijn er te weinig trauma- en gehechtheidsbehandelaars gespecialiseerd in huiselijk geweld. En dat terwijl ze zo hard nodig zijn! Daarom biedt het Expertiseplatform een gespecialiseerd trainingsaanbod voor gehechtheid- en traumabehandeling van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor wie?

Het trainingsaanbod is bedoeld voor:

  • Behandelaars die vanuit hun praktijk/instelling kortdurende behandeling willen bieden aan gezinnen in de opvang en MDA++-gezinnen, in nauwe samenwerking met betrokken hulpverleners.
  • Behandelaars die basistrainingen op het gebied van gehechtheid en trauma (zoals de EMDR-basis en vervolgtraining) hebben gevolgd en zich verder willen specialiseren.
  • Orthopedagogen en psychologen die al werken in de opvang en nog geen behandelaar zijn, maar deze expertise wel willen ontwikkelen.

Let op: dit trainingsaanbod is geen post-master. We hopen dat we orthopedagogen/psychologen die nog geen post-master traject volgen inspireren dit te gaan doen.

Inschrijven?

Voor 2021 geldt dat projectleiders uit de deelnemende GHNT-regio’s de behandelaars uit hun eigen regio aanmelden. Daarna kunnen de behandelaars zich voor trainingen inschrijven via de formulieren die ze van de projectleider ontvangen. We streven ernaar het opleidingsaanbod in 2022 breder beschikbaar te maken. Dit is afhankelijk van vervolgfinanciering.

Wat bieden we?

Het trainingsaanbod bestaat uit een aantal trainingsmodules op het gebied van trauma, gehechtheid en veiligheid/geweld die online wordt aangeboden. Daarnaast is voor degenen die kiezen voor de NIKA-basistraining ook aanvullend e-learning beschikbaar.

De invulling van supervisie wordt nog nader bepaald.

Het trainingsaanbod onderscheidt zich door de nadruk op de verbintenis tussen trauma en hechting en de nauwe samenwerking tussen de behandelaar, de dagelijkse begeleider en andere betrokken hulpverleners van de cliënt. Daarbij wordt ook veel aandacht besteed aan de ‘multi-stress context’ van een cliënt en actuele veiligheidszorgen.

Group 6
We bieden trainingen aan zowel aankomende behandelaars als aan bestaande gehechtheids- en traumabehandelaars die zich willen toeleggen op het werken met slachtoffers van huiselijk geweld.

Training op maat

Wat je precies voor trainingen gaat volgen, is afhankelijk van je werkervaring en behoefte. Hierbij onderscheiden we twee groepen:

  • aankomende behandelaars (orthopedagogen en psychologen die al werken in de opvang en nog geen behandelaar zijn, maar deze expertise wel willen ontwikkelen);
  • bestaande gehechtheids- en traumabehandelaars die zich willen toeleggen op het werken met slachtoffers van huiselijk geweld.

Stel zelf je training samen

Uit het aanbod van modules kun je zelf een training van in totaal drie dagen samenstellen. Als je kiest voor het volledige NIKA-aanbod (wat één geheel is), dan zijn het iets meer dan drie dagen.

Wat kost het?

Training en e-learning worden in 2020-2021 bekostigd vanuit middelen van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Voor 2021 wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 200,- per deelnemende behandelaar (te betalen door behandelaar zelf of vanuit de organisatie waarvoor zij/hij werkt).