Feiten & cijfers

Een aantal feiten & cijfers met betrekking tot huiselijk geweld op een rij
  • Jaarlijks zijn ongeveer 200.000 volwassenen slachtoffer van huiselijk geweld. Daarmee is huiselijk geweld de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving.
  • Van de totale Nederlandse bevolking tussen de 18 en 70 jaar, is 40% ooit slachtoffer geweest van enige vorm van fysiek, seksueel of psychisch geweld in huiselijke kring.
  • Ongeveer 60% van alle gevallen van huiselijk geweld betreft geweld tussen (ex-)partners. Vrouwen zijn vaker slachtoffer dan mannen van deze vorm van geweld.
  • Elk jaar zijn 119.000 kinderen in Nederland tussen 0 en 18 jaar slachtoffer van kindermishandeling. Ook getuige zijn van huiselijk geweld valt onder kindermishandeling.
  • 3% van de kinderen tussen 0 en 17 jaar in Nederland heeft weleens te maken gehad met een vorm van kindermishandeling.
  • 12% van de kinderen tussen 12 en 17 jaar in Nederland heeft weleens te maken gehad met kindermishandeling.
  • Ieder jaar worden er ruim 63.000 gevallen van huiselijk geweld bij de politie gemeld. Dat is ongeveer een derde van het totale aantal slachtoffers.
  • Jaarlijks maken 16.500 vrouwen, kinderen en mannen in Nederland gebruik van de vrouwenopvang. Daaronder zijn 4.500 kinderen (bron: Factsheet Vrouwenopvang Valente).

Bron: Factsheet Huiselijke Geweld Movisie