Onderzoeken huiselijk geweld

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar huiselijk geweld. Deze onderzoeken zijn onderling niet altijd even goed vergelijkbaar omdat ze andere definities hanteren of andere onderzoeksmethoden. Hier vind je een overzicht van de meest recente onderzoeken.
  • De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland (WODC, februari 2019). Het WODC onderzoek is het meest recente onderzoek naar de prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland. Voor het prevalentie onderzoek naar kindermishandeling is gebruik gemaakt van 2 onderzoeken: een zelfrapportage onderzoek onder scholieren tussen 12 en 17 jaar en een informanten-studie onder professionals over kinderen van 1 en 17 jaar. Op de website van het WODC kun je meer informatie vinden over het onderzoek en het rapport downloaden.
  • Kwestie van een lange adem. Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen? (Verwey-Jonker Instituut, november 2020). Dit is een  meerjarig onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling in 13 Veilig Thuis regio’s. Op de website van het Verwey-Jonker Instituut kun je meer informatie lezen over het onderzoek en het rapport downloaden.
  • Samen stap voor stap vooruit, het onderzoek van Universiteit Leiden en VU vind je hier.
  • Sinds 2015 verzamelt CBS registratiecijfers van Veilig Thuis over kindermishandeling en huiselijk geweld. Registratie van gegevens over huiselijk geweld vindt echter op verschillende manieren plaats, dit maakt vergelijking van cijfers lastig. Sinds 2019 werkt Veilig Thuis met een landelijke registratie waardoor in de toekomst vergelijking van cijfers beter mogelijk moet zijn. Het CBS publiceert elk half jaar een overzicht van alle cijfers van Veilig Thuis. Zie www.cbs.nl voor alle overzichten.