Pleger en daderbehandeling & Time-out

E-learning in de online leeromgeving

Inhoud

In deze e-learning vertelt Hester Mobach over de risicofactoren bij volwassen plegers van huiselijk geweld. Daarnaast licht zij de verschillende geweldsdynamieken toe (intieme terreur, situationeel geweld). Hoe herken je deze en wat betekent het voor je aanpak? Ook staat ze stil bij de behandeling van plegers van huiselijk geweld.

Het tweede deel behandelt ‘de Time-out: behandelplan of behandeldoel?’
De time-out procedure is een veel toegepast middel om ruziënde stellen te helpen tijdig te de-escaleren. In de e-learning wordt ingegaan op de verschillende aspecten van de time-outprocedure. De procedure zelf wordt kort toegelicht en hoe deze zo goed mogelijk te laten slagen. Ook wordt besproken waarom de time-out in veel gevallen niet (meteen) succesvol zal zijn. Wat zijn dan de alternatieven?

Trainer

Hester Mobach is GZ-psycholoog en systeemtherapeut. Programma-manager zorglijn huiselijk geweld bij de Waag. Medeoprichter programma integrale behandeling en begeleiding bij huiselijk geweld (SWITCH). Docent bij de Jeugdzorg Academie.

Certificaat en accreditatie

Je ontvangt het certificaat als je de e-learning succesvol hebt doorlopen.

Deze e-learning is geaccrediteerd door de volgende beroepsregisters:

SKJ: 2 punten
NBTP: 2 punten
BPSW: 2 punten
Registerplein*: 2 punten

* voor de beroepsgroepen: cliëntondersteuners, ervaringsdeskundigen, gezinshuisouders, ggz-agogen, kindwerkers/ jongerenwerkers, maatschappelijk werk, sociaal agogen, sociaal werkers, sociaal juridisch dienstverleners en psychodiagnostisch werkenden