Scheiding, omgang en huiselijk geweld

E-learning in de online leeromgeving

Inhoud

Chronisch conflict tussen ouders heeft zo’n zuigend effect dat niet alleen betrokkenen en hun netwerk, maar ook professionals erin verstrikt raken. Hoe kun je als hulpverlener het verschil maken?

Uit onderzoek blijkt dat bij meer dan de helft van de complexe scheidingen sprake is van een voorgeschiedenis van partnergeweld.

Met het analyseren van indicatoren voor een complexe scheiding en de MASIC kun je als professional een inschatting maken welke hulpverlening en ouderschapsvormen het beste aansluiten bij de situatie waarin ex-partners en kinderen zich bevinden. De MASIC is een gestructureerd beoordelingsinstrument voor de aanwezigheid van partnergeweld bij ouderparen die in een (conflict) scheiding zijn verwikkeld.
Hierdoor kan zowel de rust in het cliëntsysteem als bij de professional terugkeren en worden de doelen beter behaald.

Trainers

Marieke Zaad is coach, trainer, werkbegeleider en intervisiebegeleider bij Sterk Huis.

Ester Bazelmans is gedragswetenschapper en verbonden aan team Complexe scheidingen bij Sterk Huis.

Certificaat en accreditatie

Je ontvangt het certificaat als je de e-learning succesvol hebt doorlopen.

Deze e-learning is geaccrediteerd door de volgende beroepsregisters:

SKJ: 2.20 punten
NBTP: 2 punten
BPWS: 2 punten
Registerplein*: 2 punten

* voor de beroepsgroepen: cliëntondersteuners, ervaringsdeskundigen, gezinshuisouders, ggz-agogen, kindwerkers/ jongerenwerkers, maatschappelijk werk, sociaal agogen, sociaal werkers, sociaal juridisch dienstverleners en psychodiagnostisch werkenden