Seksueel misbruik

E-learning in de online leeromgeving

Inhoud

In de e-learning wordt uiteen gezet hoe je seksueel misbruik kunt herkennen en hoe je dan moet handelen, zowel bij kinderen en jongeren als bij volwassenen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar LVB-problematiek.
Ook gaan we dieper in op praktijkvoorbeelden.

Trainer

Aafke Scharloo is orthopedagoog/klinisch psycholoog en gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van seksueel misbruik, mishandeling en trauma. Aafke is zelfstandig gevestigd op het gebied van seksueel misbruik, mishandeling en trauma.

Zij is een van de ontwerpers van de methodiek van de taxatiegesprekken bij vermoedens van seksueel misbruik in Nederland en staat bij complexe casuistiek rondom dit thema door het hele land hulpverleners, onderwijs, ouders en kinderen zelf en politie en justitie bij als het gaat om vragen rondom dit onderwerp.

Bovendien is ze co- auteur van het boek: SOS: Snelle Opvang na Seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking en ontwerper/schrijver van de onthullingsmethodiek voor chathulpverlening bij Fier.

Certificaat en accreditatie

Je ontvangt het certificaat als je de e-learning succesvol hebt doorlopen.

Deze e-learning is geaccrediteerd door de volgende beroepsregisters:

SKJ: 2 punten
NBTP: 2 punten
BPSW: 2 punten
Registerplein*: 2 punten

* voor de beroepsgroepen: cliëntondersteuners, ervaringsdeskundigen, gezinshuisouders, ggz-agogen, kindwerkers/ jongerenwerkers, maatschappelijk werk, sociaal agogen, sociaal werkers, sociaal juridisch dienstverleners en psychodiagnostisch werkenden