Stalking ex-partners

E-learning in de online leeromgeving

Inhoud

In deze e-learning wordt uiteengezet wat stalking is, welke gedragingen worden getoond, wat de strafbaarstelling is van stalking en hoe vaak het voorkomt. Ook wordt ingegaan op kenmerken van slachtoffers. Vooral wordt ingegaan op verschillende typen daders, het gevaar dat zij met zich meebrengen en mogelijkheden om het stalken te stoppen.

Met casuïstiek gaat de trainer dieper in op het thema.

Trainer

Eric Blaauw is verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen als lector Verslavingskunde en Forensische Zorg. Tevens werkzaam als senior onderzoeker bij Verslavingszorg Noord Nederland. Geeft les aan het RINO Utrecht en Rotterdam aan psychologen in opleiding tot gezondheidszorg op het gebied van psychodiagnostiek en forensische psychologie. Als pro-justitiarapporteur opgenomen in het Nederlands register Gerechtelijk Deskundigen. Geeft diagnostiek supervisie aan PIOG en GZ-psychologen.

Eric heeft veel onderzoek gedaan en veel gepubliceerd over onder andere stalking, psychopatie, psychopathologie van gedetineerden, suïcides in detentie en de forensische verslavingszorg.

Certificaat en accreditatie

Je ontvangt het certificaat als je de e-learning succesvol hebt doorlopen.

Deze e-learning is geaccrediteerd door de volgende beroepsregisters:

SKJ: 3.25 punten
NBTP: 2 punten
BPSW: 2 punten
Registerplein*: 2 punten

* voor de beroepsgroepen: cliëntondersteuners, ervaringsdeskundigen, gezinshuisouders, ggz-agogen, kindwerkers/ jongerenwerkers, maatschappelijk werk, sociaal agogen, sociaal werkers, sociaal juridisch dienstverleners en psychodiagnostisch werkenden