Veelgestelde vragen

Hier vind je een overzicht van een aantal veelgestelde vragen. Heb je een andere vraag? Mail dan naar [email protected]

Persoonlijke hulp

Kan ik vragen over persoonlijke problemen aan het platform voorleggen?
Het Drakentemmers-platform is bedoeld voor behandelaren en voor organisaties als vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en MDA++. Heeft u als ouder hulp nodig voor uw kind/gezin, of heb jij als jongere hulp nodig: ga dan in gesprek met uw huisarts of het jeugdteam in uw gemeente. Bij acute problemen rond huiselijk geweld kunt u contact opnemen met Veilig Thuis (088 2000, gratis 24/7 bereikbaar). Vanuit het Drakentemmers-platform kunnen wij u niet adviseren in persoonlijke situaties.

Aanmelding van behandelaars

Dien je je interesse kenbaar te maken, of wordt je benaderd op het moment dat je mee mag doen als behandelaar?
Regionale projectleiders Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) benaderen instellingen/behandelaren in hun regio en dragen hen voor bij Drakentemmers. Je kunt ook zelf je belangstelling kenbaar maken aan de projectleider in jouw regio.

Als ik het goed begrijp kun je alleen op het besloten deel van het platform als je een (aankomend) behandelaar bent?
Als je bent toegelaten tot de trainingen, heb je toegang tot het besloten deel van het platform.

Per wanneer kan je jezelf inschrijven voor de trainingen? Is dat nadat je toegelaten bent als Drakentemmers behandelaar?
Op het moment dat je wordt voorgedragen door de regionale projectleiders, kun je – naast het ingevulde aanmeldformulier als behandelaar – ook meteen op het trainingsaanbodformulier invullen welke trainingen je graag wilt volgen. Na voordracht wordt je toegelaten tot Drakentemmers Community en ontvang je bericht over de trainingen die je hebt gekozen.

Kunnen meer behandelaren zich registeren dan dat er mee kunnen doen aan de trainingen (3-4 per regio)?
Nee, in 2021 kunnen alleen behandelaren die zijn voorgedragen door de GHNT-projectleiders en deelnemen aan de trainingen worden geregistreerd op het platform van Drakentemmers. We onderzoeken de mogelijkheden het platform vanaf 2022 breder open te stellen.

Ik heb geen overzicht van de trainingen ontvangen. Kan ik deze ergens terugvinden?
Het overzicht van de trainingen vind je hier op de pagina Opleidingsaanbod.

Zijn de supervisie en intervisie alleen bedoeld voor de mensen die worden getraind dit jaar?
Ja, in 2021 is de intervisie en supervisie inderdaad alleen voor behandelaren die hebben deelgenomen aan de trainingen. Voor 2022 denken we na over een bredere openstelling.

Group 6
Regionale projectleiders GHNT benaderen instellingen en behandelaren in hun regio en dragen hen voor bij Drakentemmers. Je kunt ook zelf je belangstelling kenbaar maken aan de projectleider in jouw regio.

Matching tool

Hoe stellen jullie je de matching tussen vraag en aanbod voor? Hoe kan ik een zoekopdracht geven als vrouwenopvang, maatschappelijke opvang of professional die bij MDA++ is betrokken?
Behandelaren die trauma- en of gehechtheidsbehandeling kunnen geven aan ouders en/of kinderen kunnen in hun profiel op het besloten gedeelte van de website van de Drakentemmers aangeven of zij beschikbaar zijn, in welke regio en voor hoeveel uur.

Instellingen voor vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en professionals die betrokken zijn bij MDA++ kunnen op het openbare deel van de website via een bericht aan de webmaster kenbaar maken dat zij een behandelaar zoeken (trauma en of gehechtheid, ouders en of kinderen, welke regio en voor hoeveel uur). De vraag wordt dan door de webmaster op het besloten deel geplaatst. Zie ook deze link.

Wij onderzoeken of het technisch mogelijk is om VO, MO en MDA++ ook direct toegang te geven tot het besloten deel waarin de matching tool is geplaatst, zodat zij zelf een vacature kunnen plaatsen en beschikbare behandelaars kunnen benaderen.

Financiering

Hoe zit het met de financiering?
De behandelaar (of zijn/haar organisatie) moet zelf over de contracten beschikken voor financiering van de hulp. Behandeling van volwassenen gaat via de Zorgverzekeringswet, behandeling van kinderen via de Jeugdwet.

Behandeling

Vindt de behandeling plaats op locatie van de opvang?
Ja, dat heeft de voorkeur in verband met laagdrempeligheid voor de ouders en kinderen en in verband met de samenwerking tussen behandelaar en medewerkers van de opvang. Voor MDA++ wordt op maat gekeken waar de behandeling zal plaatsvinden.

Is er een beschrijving van de methodiek van het behandelen binnen de vrouwenopvang en is deze opgenomen in een databank effectieve interventies?
De methodiek is grotendeels beschreven. Er is overleg met het NJI in verband met opname in de databank effectieve jeugdinterventies. De VU en RUL zijn bezig met een onderzoek naar de timing van de interventies binnen het totale programma. Behandel je eerst ouders, eerst kinderen of eerst de ouder-kind relatie, eerst gehechtheid of eerst trauma etc. De uitkomsten van het onderzoek moeten leiden tot een beslisboom. Deze uitkomsten zullen ook in de methodiekbeschrijving worden verwerkt.

Wat is het advies ten aanzien van het startmoment van behandeling?
Trainer Marieke Zeeman: “Wij zijn er voorstander van om, zodra directe veiligheid is bereikt, zo snel mogelijk te beginnen met behandelen en niet te wachten tot stabiele veiligheid is bereikt. Aangezien traumabehandeling juist goed kan bijdragen aan het bereiken van stabiele veiligheid en herstel. Je kunt als je begint met behandelen zeker niet alle behandelvormen meteen toepassen, maar bijvoorbeeld goede indicatiestelling, psycho-educatie en toppen snellen met bijvoorbeeld EMDR op de meest intrusieve herinneringen kunnen vaak wel.”

Hoe past zo snel mogelijk behandelen binnen de visie van Van Arum en Vogtländer?
De visie van Van Arum en Vogtländer is leidend. Directe veiligheid staat voorop. Dan risicogestuurd en herstelgericht behandelen. Binnen de vrouwenopvang is de directe veiligheid gewaarborgd, daarom kan snel met behandelen gestart worden. Voor MDA++ gezinnen geldt dat eerst de directe veiligheid gewaarborgd moet worden voordat gestart kan worden met behandeling. Er moet ook maatwerk zijn. Het starten van risicogestuurde zorg kan ook nodig zijn om directe veiligheid te helpen realiseren.