Veelgestelde vragen

Hier vind je een overzicht van een aantal veelgestelde vragen. Heb je een andere vraag? Mail dan naar [email protected].

Persoonlijke hulp

Kan ik vragen over persoonlijke problemen aan het platform voorleggen?
Het Drakentemmers-platform is bedoeld voor behandelaren en voor organisaties als vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en MDA++. Wij kunnen niet adviseren in persoonlijke situaties. Heb je als ouder hulp nodig voor je kind/gezin, of heb jij als jongere hulp nodig: ga dan in gesprek met uw huisarts of het jeugdteam in uw gemeente. Bij acute problemen rond huiselijk geweld kan je contact opnemen met Veilig Thuis (088 2000, gratis 24/7 bereikbaar).

Aanmelding van behandelaars

Hoe kan ik me als behandelaar aanmelden voor Drakentemmers?
Je kunt je rechtstreeks via deze website registreren als Drakentemmer en dan stemmen wij af met centrumgemeente vrouwenopvang waarbinnen je werkt, aangezien zij medefinancier van het platform zijn. Of je wordt voorgedragen via de centrumgemeente vrouwenopvang in jouw regio. Daarbij kijken we als Drakentemmers-team ook of je aan de voorwaarden voor deelname voldoet. Je mag ook eerst contact opnemen voor meer informatie via [email protected]. Voor meer informatie over de criteria, kijk op de pagina ‘Aanmelden en kosten’ onder de Leerlijn voor behandelaren.

Kan je alleen op het besloten deel van het platform als je een (aankomend) behandelaar bent?
Dat klopt. Als je bent toegelaten als behandelaar op Drakentemmers, heb je toegang tot het besloten deel van het platform.

Wanneer kun je jezelf inschrijven voor de trainingen?
Als je je rechtstreeks aanmeldt via deze website en je voldoet aan de criteria, ontvang je het trainingsaanbod waaruit je een keuze kunt maken. Het trainingsaanbod vind je ook op de website. We stemmen jouw deelname af met de centrumgemeente vrouwenopvang waarin je werkzaam bent.
Als je wordt toegelaten tot Drakentemmers, bevestigen wij per e-mail jouw deelname en de gekozen trainingen waarvoor je bent ingeschreven.

Ik heb geen overzicht van de trainingen ontvangen. Kan ik deze ergens terugvinden?
Het overzicht van de trainingen vind je hier op de pagina Leerlijn voor behandelaren. Deelnemers ontvangen automatisch bericht zodra er nieuw trainingsaanbod is.

Ik ben geen behandelaar, maar zou me toch graag willen inschrijven voor trainingen. Kan dat?
Ja dat kan! We zijn in 2022 gestart met een Leerlijn speciaal voor professionals in het sociaal- en veiligheidsdomein. Die leerlijn Huiselijk geweld en traumasensitief werken bestaat uit een reeks mini-colleges en e-learning over trauma, wat het is en hoe je het herkent, wat je zelf kunt doen en wanneer je iemand naar behandeling moet begeleiden. De leerlijn kost vanaf 2023 € 150 euro en is geheel online te volgen. Meer informatie lees je via onderstaande button.

Group 6
Centrumgemeenten vrouwenopvang benaderen instellingen en behandelaren in hun regio en dragen hen voor bij Drakentemmers. Je kunt ook zelf je belangstelling kenbaar maken door je te registreren via deze website of een e-mail te sturen.

Financiering

Hoe zit het met de financiering?
De behandelaar (of zijn/haar organisatie) moet zelf over de contracten beschikken voor financiering van de hulp. Behandeling van volwassenen gaat via de Zorgverzekeringswet, behandeling van kinderen via de Jeugdwet.

Behandeling

Vindt de behandeling plaats op locatie van de (vrouwen)opvang?
Ja, dat heeft de voorkeur in verband met laagdrempeligheid voor de ouders en kinderen en in verband met de samenwerking tussen behandelaar en medewerkers van de opvang. Voor MDA++ wordt op maat gekeken waar de behandeling zal plaatsvinden.

Is er een beschrijving van de methodiek van het behandelen binnen de vrouwenopvang en is deze opgenomen in een databank effectieve interventies?
De methodiek is grotendeels beschreven. Er is overleg met het NJI in verband met opname in de databank effectieve jeugdinterventies. De VU en RUL zijn bezig met een onderzoek naar de timing van de interventies binnen het totale programma. Behandel je eerst ouders, eerst kinderen of eerst de ouder-kind relatie, eerst gehechtheid of eerst trauma etc. De uitkomsten van het onderzoek moeten leiden tot een beslisboom. Deze uitkomsten zullen ook in de methodiekbeschrijving worden verwerkt.

Wat is het advies ten aanzien van het startmoment van behandeling?
Trainer Marieke Zeeman: “Wij zijn er voorstander van om, zodra directe veiligheid is bereikt, zo snel mogelijk te beginnen met behandelen en niet te wachten tot stabiele veiligheid is bereikt. Aangezien traumabehandeling juist goed kan bijdragen aan het bereiken van stabiele veiligheid en herstel. Je kunt als je begint met behandelen zeker niet alle behandelvormen meteen toepassen, maar bijvoorbeeld goede indicatiestelling, psycho-educatie en toppen snellen met bijvoorbeeld EMDR op de meest intrusieve herinneringen kunnen vaak wel.”

Hoe past zo snel mogelijk behandelen binnen de visie van Van Arum en Vogtländer?
De visie van Van Arum en Vogtländer is leidend. Directe veiligheid staat voorop. Dan risicogestuurd en herstelgericht behandelen. Binnen de vrouwenopvang is de directe veiligheid gewaarborgd, daarom kan snel met behandelen gestart worden. Voor MDA++ gezinnen geldt dat eerst de directe veiligheid gewaarborgd moet worden voordat gestart kan worden met behandeling. Er moet ook maatwerk zijn. Het starten van risicogestuurde zorg kan ook nodig zijn om directe veiligheid te helpen realiseren.