Vermijdingsreacties herkennen en begrijpen

E-learning in de online leeromgeving

Inhoud

De e-learning ‘Niets aan de hand of vermijding’ gaat over het leren herkennen en begrijpen van vermijdingsreacties. Hoe leer je alert te zijn op vermijdingsreacties? Wat kun je aflezen aan lichamelijke signalen? Hoe prik je erdoorheen en motiveer je voor behandeling?

Er wordt geïllustreerd hoe in samenwerking met een medewerker van de vrouwenopvang gemotiveerd wordt voor traumabehandeling bij vermijding en een ervaringsdeskundige geeft haar visie.

Trainer

Marieke Zeeman is GZ-Psycholoog, Orthopedagoog Generalist, EMDR-practitioner, psychotraumatherapeut en cognitief gedragstherapeut. Werkzaam in de vrouwenopvang en initiatiefnemer van een pilot intensief behandelen van huiselijk geweld en trauma in de Noordkop.

Vanuit haar eigen praktijk geeft Marieke trainingen voor o.a. RINO, de Jeugdzorgacademie, evenals individuele en groepssupervisie voor de GZ-opleiding, het OG-traject, het traject tot kinder- en jeugdpsycholoog NIP en SKJ.

Certificaat en accreditatie

Je ontvangt het certificaat als je de e-learning succesvol hebt doorlopen.

Deze e-learning is geaccrediteerd door de volgende beroepsregisters:

SKJ: 2.20 punten
NBTP: 2 punten
BPSW: 2 punten
Registerplein*: 2 punten

* voor de beroepsgroepen: cliëntondersteuners, ervaringsdeskundigen, gezinshuisouders, ggz-agogen, kindwerkers/ jongerenwerkers, maatschappelijk werk, sociaal agogen, sociaal werkers, sociaal juridisch dienstverleners en psychodiagnostisch werkenden