Verslaving en huiselijk geweld

E-learning in de online leeromgeving

Inhoud

In de e-learning Verslaving en huiselijk geweld wordt ingegaan op de definitie van verslaving en op hoe verslaving kan worden bekeken vanuit het zogeheten bio-psycho-sociale-zingeving model (Blaauw e.a., 2018). Ook zal worden ingegaan op de verschillende relaties van alcohol en drugs met geweld en huiselijk geweld in het bijzonder. Daarnaast zal een typologie worden besproken van alcohol en partnergeweld.

In de casuïstiek bekijkt hij samen met de deelnemers aan de hand van casussen bekijken hoe het zit met verslaving, de relatie met partnergeweld en mogelijkheden om het partnergeweld tegen te gaan.

Trainer

Eric Blaauw is verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen als lector Verslavingskunde en Forensische Zorg. Tevens werkzaam als senior onderzoeker bij Verslavingszorg Noord Nederland. Geeft les aan het RINO Utrecht en Rotterdam aan psychologen in opleiding tot gezondheidszorg op het gebied van psychodiagnostiek en forensische psychologie. Als pro-justitiarapporteur opgenomen in het Nederlands register Gerechtelijk Deskundigen. Geeft diagnostiek supervisie aan PIOG en GZ-psychologen.

Eric heeft veel onderzoek gedaan en veel gepubliceerd over onder andere stalking, psychopatie, psychopathologie van gedetineerden, suïcides in detentie en de forensische verslavingszorg.

Certificaat en accreditatie

Je ontvangt het certificaat als je de e-learning succesvol hebt doorlopen.

Deze e-learning is geaccrediteerd door de volgende beroepsregisters:

SKJ: 2.75 punten
NBTP: 2 punten
BPSW: 2 punten
Registerplein*: 2 punten

* voor de beroepsgroepen: cliëntondersteuners, ervaringsdeskundigen, gezinshuisouders, ggz-agogen, kindwerkers/ jongerenwerkers, maatschappelijk werk, sociaal agogen, sociaal werkers, sociaal juridisch dienstverleners en psychodiagnostisch werkenden