Verzend- en leveringsbeleid

De trainingen en de Community op de website van Drakentemmers zijn digitaal/online toegankelijk. Net als de online leeromgeving. Je krijgt hiervoor e-mail met je login-gegevens en toelichting. Mocht je vragen hebben, e-mail dan naar [email protected].

Annulering

    Voor beide leerlijnen geldt:

  • Als deelnemer mag je binnen 14 dagen na inschrijving kosteloos afzien van deelname aan Drakentemmers. Je stuurt daarvoor een mail naar [email protected] waarbij de datum van ontvangst als annuleringsdatum wordt gezien. Daarna is de eigen bijdrage verschuldigd waarvoor je je hebt ingeschreven.
  • Voor de leerlijn voor behandelaren Trauma en gehechtheidsbehandeling geldt bovendien:

  • Mocht je daarna toch verhinderd zijn om een training te volgen, dan kun je een alternatieve training uitzoeken op voorwaarde dat er plek is en je ons dit uiterlijk 6 weken voor aanvang van de training hebt laten weten. Ook hiervoor stuur je een mail naar [email protected]. Als er geen geschikt alternatief voor je is en je al wel betaald hebt, dan ontvang je binnen 30 dagen het teveel betaalde bedrag terug.
  • Drakentemmers is gemachtigd om op elk moment een training te annuleren of te wijzigen en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wanneer een training niet doorgaat, bijvoorbeeld door onvoldoende aanmeldingen, dan wordt de deelnemer zo snel mogelijk geïnformeerd over alternatieve opties. Lukt het in dat geval niet een geschikte alternatieve training te vinden en heb je al wel betaald, dan ontvang je binnen 30 dagen het teveel betaalde bedrag terug.

Copyright en auteursrechten
Alle teksten en foto’s op deze website en gerelateerde pagina’s zijn eigendom van Drakentemmers. Het is verboden om deze teksten en/of foto’s van deze site zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Drakentemmers te kopiëren, te bewerken of te verspreiden op enige wijze.

(Tekst uit) de documenten die vóór en tijdens trainingen van Drakentemmers aan de deelnemers wordt verstrekt, mag/mogen uitsluitend worden gebruikt als naslagwerk voor die deelnemers aan trainingen van Drakentemmers en mag/mogen niet ongevraagd worden gedeeld.

Voor delen van onze producten en diensten zijn externe auteursrechten van toepassing.