Voor wie?

Drakentemmers biedt twee leerlijnen aan. Een leerlijn voor behandelaren en andere gedragswetenschappers en een leerlijn voor alle professionals in het jeugd-, sociaal - en veiligheidsdomein.    

Leerlijn 1: Trauma- en gehechtheidsbehandeling na huiselijk geweld

Deze leerlijn staat open voor (aankomende) behandelaren trauma en gehechtheid op academisch niveau die zich (verder) willen specialiseren in het werken met betrokkenen bij huiselijk geweld. Ook gedragswetenschappers die behandeling voorbereiden of hun collega’s begeleiden om meer traumasensitief te gaan werken zijn welkom.

De leerlijn staat open voor zowel beginnende als ervaren behandelaren en gedragswetenschappers.

Let op: dit trainingsaanbod is geen post-master. We hopen dat we orthopedagogen/psychologen die nog geen post-master traject volgen inspireren dit te gaan doen.

Leerlijn 2: Huiselijk geweld en traumasensitief werken

Deze leerlijn is bedoeld voor professionals in het jeugd-, sociaal- en veiligheidsdomein die meer oog willen krijgen voor de trauma- en gehechtheidsproblematiek als gevolg van huiselijk geweld.

Te denken valt hier aan professionals binnen lokale (wijk)teams, jeugdhulpverleners, jeugdbeschermers, begeleiders, gedragswetenschappers en maatschappelijk werkers uit de vrouwen- en maatschappelijke opvang, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering en betrokkenen bij MDA++.