Webinar: Intergenerationeel geweld doorbreken

In het webinar 'Intergenerationeel geweld doorbreken kan alleen door aandacht voor kinderen en ouders als individuen' staat het doorbreken van intergenerationeel geweld centraal.

Eerst vertellen mr. dr. Katinka Lünnemann en dr. Milou Lünnemann over de link tussen kindermishandeling en dating geweld bij jongeren. We zoomen in op drie belangrijke verklarende mechanismen; namelijk sociaal leren, trauma en ouder-kind gehechtheid. Daarnaast kijken ze tijdens het webinar naar beschermende factoren.

Daarna gaan de experts in op de samenhang tussen kindermishandeling en partnergeweld en hoe deze samenhang tot uiting komt in vijf gezinsprofielen. En wat dit betekent voor de aanpak van geweld in relaties en gezinnen.

Webinar terugkijken

Het webinar is hier tot 18 april te bekijken. Deelnemers aan onze leerlijn Huiselijk geweld en traumasensitief werken kunnen de opname en de gebruikte PowerPoint-presentatie tot en met 31 december terugkijken in de online leeromgeving.

Tip: door met je de muis over de voortgangsbalk onder de video te bewegen, zie je waar welk onderwerp aan de orde komt. Klik je op de drie horizontale streepjes en selecteer je het gewenste onderwerp, dan start de video precies op dat moment.

Over mr. dr. Katinka Lünnemann en dr. Milou Lünnemann

Mr. dr. Katinka Lünnemann, jurist en sociaal-wetenschapper, is werkzaam bij het Verwey-Jonker Instituut. Zij was tot voor kort  bijzonder lector Effectieve bescherming van kinderen bij het lectoraat Jeugd aan de Hogeschool Utrecht. Al decennialang doet Katinka onderzoek naar geweld in relaties en geweld in gezinnen, waarbij veel verschillende aspecten aan bod komen, zowel juridische als samenwerkingsvraagstukken, maar ook naar interventies en methodieken en slachtoffer en pleger ervaringen.

Dr. Milou Lünnemann is onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en onlangs gepromoveerd op het onderwerp de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen. Het proefschrift kun je opvragen via [email protected]. Als psycholoog en criminoloog houdt ze zich vooral bezig met onderzoek naar huiselijk geweld, kindermishandeling en dating geweld bij jongeren. Milou voert zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek uit.

Lünnemann & Lünnemann.