Werken met trauma en gehechtheid bij vluchtelingen en moeders met een kind geboren uit seksueel geweld

E-learning in de online leeromgeving

Inhoud

Door ingrijpende en stressvolle ervaringen hebben veel asielzoekers en vluchtelingen klachten als PTSS en somberheid. Naast traumatische ervaringen kunnen migratie en langdurige onzekerheid over verblijfsstatus het competent ouderschap ondermijnen. Het risico op verstoorde gezinsinteracties en agressie is dan ook groot.

Onder deze gezinnen bevinden zich moeders met een kind geboren uit seksueel geweld. Dit is iets wat overal voorkomt, ook onder in Nederland gewortelde moeders. Door de verbinding tussen de traumatische ervaring en het kind kan de problematiek van moeder en kind ernstig zijn, met risico’s voor een onveilige gehechtheid en de ontwikkeling van het kind.

In de e-learning worden aandachtspunten voor interventies en het versterken van veerkracht belicht en verder uitgewerkt.

Trainers

Elisa van Ee is bijzonder hoogleraar ‘Developmental Psychotraumatology’ aan de Radboud Universiteit en daarnaast klinisch psycholoog en wetenschappelijk hoofd van de onderzoekslijn ‘Trauma en Herstel’ bij het Psychotraumacentrum Zuid Nederland van Reinier van Arkel.

Yvonne Montfoort werkt als klinisch psycholoog, psychotherapeut, zorgprogrammaleider bij het Psychotraumacentrum Zuid Nederland en als praktijkopleider bij Reinier van Arkel.

Certificaat en accreditatie

Je ontvangt het certificaat als je de e-learning succesvol hebt doorlopen.

Deze e-learning is geaccrediteerd door de volgende beroepsregisters:

SKJ: 3.25 punten
NBTP: 2 punten
BPSW: 2 punten
Registerplein*: 2 punten

* voor de beroepsgroepen: cliëntondersteuners, ervaringsdeskundigen, gezinshuisouders, ggz-agogen, kindwerkers/ jongerenwerkers, maatschappelijk werk, sociaal agogen, sociaal werkers, sociaal juridisch dienstverleners en psychodiagnostisch werkenden