Onderzoek

Vanuit het platform hechten we veel waarde aan evidence based werken. Daarom loopt parallel aan deze scholing een wetenschappelijk onderzoek naar de inzet van NIKA en EMDR in de vrouwenopvang.

Hiervoor zijn we op zoek naar professionals die willen deelnemen aan dit onderzoek en een periode geprotocolleerd willen werken met NIKA en EMDR. Voorafgaand aan het onderzoek krijg je een (verdere) training in NIKA en een EMDR protocol voor Parental PTSS.

Group 6
We zijn op zoek naar professionals die willen deelnemen aan onderzoek naar de inzet van NIKA en EMDR in de opvang.

Samen stap voor stap vooruit

De Universiteit Leiden en Vrije Universiteit zijn het onderzoek “Samen stap voor stap vooruit” gestart naar een systeemgericht behandelprogramma bij getraumatiseerde gezinnen na huiselijk geweld.

In het onderzoek zal de effectiviteit van EMDR (traumabehandeling) bij jonge kinderen (0-6 jaar), de effectiviteit van NIKA (gehechtheidsbehandeling) en de effectiviteit van EMDR bij de ouder onderzocht worden en zal tevens gekeken worden wat de meerwaarde is van het inzetten van een beslisboom om te onderzoeken welke componenten in welke volgorde moeten worden ingezet.

Het onderzoek wordt gefinancierd in het kader van Geweld hoort nergens thuis en loopt tot en met januari 2023.

Contact?

Karine Zuidgeest